1.1.10

MEMÒRIA RSE 2009: Societat / Society / Sociedad

Multes [GRI SO8]

Durant el 2009 he rebut les següents multes de trànsit:

-Dues per estacionament en zona reservada. En un cas vaig enviar un foto mostrant que no era correcte, però no vaig rebre resposta i finalment em van embargar l'import. Per manca de temps no vaig arribar a fer res més, tot i que considero que es va donar una injustícia per sanció incorrecta i per no resposta.
-Una per excés de velocitat (116,5 en zona 100). No era en el marc d'activitat professional, però donat el caràcter d'autònom i que es fa difícil diferenciar, informo de totes les sancions rebudes, indistintament de si s'han originat en activitat professional o no.

Responsabilitat Global es va dotar d’una política d’urbanitat en la qual aborda la qüestió de les bones pràctiques en l’ús dels vehicles privats.

PROPOSTA: En el cas d’un professional autònom, el respecte al compliment normatiu pensem que ha de tenir en compte també les multes de trànsit, atès que sovint el vehicle constitueix un instrument d’ús intensiu o rellevant. De fet, l’actitud al volant i les seves conseqüències és una dimensió de la urbanitat i aquesta no deixa de ser una manera de poder pressuposar altres actituds professionals i vitals. El civisme i els compromisos socials són un pas més elevat però que s’ha de sostenir sobre la base d’un capteniment, unes formes i una urbanitat que facin possible la convivència.

0 comentaris: