26.1.10

Un de cada quatre catalans sap què és l'RSE

El coneixement de la Responsabilitat Social avança a Catalunya ja que un 25% de la ciutadania comprèn a què es refereix aquest concepte sense confondre-ho amb la filantropia. De fet, gairebé hem de considerar que la dada és sorprenent ja que si bé el concepte comença a sonar força i a força gent ja no els ve de nou, el cert és que no ha de ser fàcil per al gran públic copsar la diferència amb altres pràctiques com ara l'acció social.

Una primera conclusió seria que les empreses amb compromisos d'RSE ja tenen un camp llaurat per a procurar establir millors complicitats amb els seus públics, procurant explicar-se transparentment i llançar missatges d'RSE amb una expectativa raonablement fundada segons la qual es puguin interpretar cada cop millor pels grups d'interès i sobretot pel gran públic.

La dada a partir de la qual reflexionem surt d'una enquesta portada a terme per la Fundació Adecco a nivell estatal, amb un notícia que afirma que el 65% dels espanyols desconeix el significat d'RSE. Llegit en positiu, un 35% n'han sentit a parlar però solament un 18% saben de què estem parlant (enfront del 25% a Catalunya). De fet, com que les dades espanyoles també inclouen Catalunya, podem pressuposar que a la resta de l'Estat, el coneixement pot oscil·lar al voltant del 15%, en una mitjana que es veu empesa cap avall sobretot per Andalusia.

Si bé les dades a nivell espanyol no són tan satisfactòries com les catalanes, igualment mostren un progrés enorme i el que sorprèn és que exposin la notícia en termes negatius, sobre la gent que ho desconeix. Ja sabem que hi ha molt camí per recórrer, però un 65% de desconeixement no és ni molt menys una mala dada.

Pel que fa a la resta de països de parla catalana, sorprèn que Catalunya dobli el percentatge de persones que coneixen acuradament què l'RSE respecte a les Illes (12,5) i encara més respecte al País Valencià (11,8).

(Europa Press) El 65 per cent dels espanyols desconeix el significat de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) i, de la restant que el coneix, el 17 per cent ho confon amb acció social o filantropia o centra les seves definicions en qüestions ambientals, oblidant el caràcter transversal de la mateixa, segons l'enquesta 'El ciutadà espanyol i la Responsabilitat Social Corporativa "realitzada per la Fundació Adecco.

Tot i això, els ciutadans no esperen que siguin només els governs els que donin resposta als problemes socials, sinó que exigeixen a les empreses una implicació i responsabilitat similar.

Per tot, l'estudi conclou que la xifra real de persones que entenen el concepte de RSC es situa en un 18 per cent, és a dir, són aquells que comprenen el significat des d'una perspectiva integral, sense limitar-lo a acció social o filantropia. Per sexes, les dones coneixen més aquest significat (25,2 enfront del 17,3 per cent dels homes).

Les persones entre 36 i 50 anys són les que més familiaritzades estan amb el concepte (32,6 per cent d'elles) i les que millors definicions proporcionar. El segueixen els enquestats entre 51 i 65 anys (25 per cent), els d'edats compreses entre 25 i 35 anys (23,4), els situats entre 18 i 24 (20) i, finalment, les persones de més de 65 anys, de les quals tan sols un 10 per cent va saber definir-lo correctament.

Els enquestats procedeixen de vuit comunitats autònomes: Madrid, Catalunya, Comunitat Valenciana, Andalusia, Aragó, País Basc i els dos arxipèlags, estant la resta de les regions espanyoles infrarepresentades. Enmig d'aquest mapa, també s'aprecien diferències significatives ja que les persones de Catalunya són les que més coneixen el concepte i les que millor ho han definit (un 25 per cent), seguides per les de Madrid (21), País Basc ( 15), Aragó (14,3), Balears (12,5), Canàries (12,1), País Valencià (11,8) i Andalusia (8,3).

Nota: aquesta reflexió s'ha publicat a Jornal.cat

0 comentaris: