21.1.10

2010 · Any Internacional de Apropament de les Cultures

Responsabilitat Global se suma a la celebració d'aquest Any Internacional i col·laborarà a promoure'n el coneixement

En 2010 se celebrarà l'Any Internacional de Apropament de les Cultures. L'objectiu d'aquest Any consisteix a posar el segell de l'aproximació entre les cultures a cada política, a nivell local, nacional, regional o internacional, involucrant el major nombre de participants.

Donat el seu mandat de contribuir a erigir "els baluards de la pau en la ment dels homes" per la cooperació internacional en els seus àmbits de competència -és a dir l'educació, les ciències, la cultura i la comunicació-, la UNESCO està cridada a tenir un paper determinant en la celebració de l'Any dins del sistema de les Nacions Unides.&

Al llarg dels anys, i en particular durant l'última dècada, l'Organització ha adquirit una experiència específica i un reconeixement internacional pels seus esforços per demostrar els efectes beneficiosos de la diversitat cultural, destacant la importància dels préstecs, transferències i altres intercanvis entre cultures.

Font

0 comentaris: