21.1.10

Cambres empresàries internacionals critiquen durament l'ISO 26.000

Traduïm aquesta informació apareguda a ComunicaRSE, a la qual hi volem afegir que una de les preocupacions que s'hi posa de manifest ja fou tractada en aquest blog: AENOR viola l'ISO 26000 per a engendrar una norma il·legítima:


Exclusiu
Cambres empresàries internacionals critiquen durament la ISO 26.000
Importants organitzacions empresarials internacionals van enviar aquest novembre darrer una dura carta a la Secretaria Genera d'ISO en la qual manifesten una "profunda preocupació" pel projecte de norma i consideren "molt poc probable que se'n generalitzi l'aplicació en el sector privat". Els empresaris consideren que el text és "massa complex i de difícil lectura" i que "no s'aplica a tot tipus d'organitzacions i està clarament centrat en grans empreses". Segons el seu parer, si es manté aquest esborrany el document "gaudirà de poca acceptació, la qual cosa suposaria una important decepció, tenint en compte el temps i els recursos dedicats". La carta de les patronals afegeix que "la dificultat per a entendre i aplicar la guia dissuadirà les organitzacions de tan sols abordar la qüestió de l'RSE". El text adverteix també sobre "un altre problema greu, que és el de la generalització de l'ús indegut de la ISO 26000 amb fins de certificació". A més, consideren que "donat que el benefici principal de la ISO 26000 és de caràcter social i no comercial, la versió final hauria de distribuir-se gratuïtament en format electrònic i amb un preu molt reduït en format imprès". La carta està signada, entre altres, per la Cambra de Comerç Internacional, l'Organització Internacional de empleadors, el Consell d'Empreses de l'OCDE i l'Associació Europea de PIME.

"Som conscients que la ISO està sotmesa a una pressió considerable per a finalitzar l'ISO 26000. El procés del Grup de Treball ha estat llarg i difícil i nosaltres, igual que molts altres, estem desitjant que finalitzi. Però el principal objectiu no és simplement finalitzar el document, sinó elaborar unes orientacions que siguin útils per a la pràctica de la responsabilitat social en tot tipus d'organitzacions, segons allò sol·licitat pel Comitè de Gestió en la proposta de tema d'estudi que es va presentar a Nova York ", sosté el document.

"Això requereix que el propi document sigui fàcil d'entendre i que inclogui recomanacions que la majoria dels destinataris puguin associar a les seves activitats habituals sense necessitat de l'assistència de parts alienes a l'organització com puguin ser auditors o consultors", afegeixen els empresaris en la missiva que va ser enviada amb còpia a la Secretaria Tècnica de la ISO 26000 que lideren Suècia i el Brasil.

El text planteja també el "greu problema" de la generalització de l'ús indegut de la ISO 26000 amb fins de certificació. Tot i que en el text s'afirma clarament que la 26.000 "no s'ha concebut ni resulta apropiada per a fins de certificació" i que "qualsevol oferta de certificació, o sol·licituds per a obtenir la certificació, suposaria una interpretació errònia de la intenció i el objectiu de la norma ", una simple cerca a Internet de les expressions "ISO 26.000 certification" i "ISO 26.000 audit" dóna lloc a més de 70.000 i 5.000 resultats, respectivament, que són en la seva immensa majoria ofertes per a la prestació d'aquest tipus de serveis.

"Aquesta activitat  prohibida de certificació i auditoria només pot servir per malmetre la credibilitat de l'ISO, soscavar la utilitat prevista del document i, en darrer terme, crear ressentiment en la comunitat d'usuaris", adverteixen.

Els signant, actius participants del procés, són Jean Rozwadowski, Secretari General de la Cambra de Comerç Internacional (CCI), Antonio Peñalosa, Secretari General de l'Organització Internacional de empleadors (OIE),Tadahiro Asami, secretari general del Consell d'Empreses de la OCDE (BIAC), Hans Werner Müller, President de l'Associació Europea de PIME (NORMAPME), Ross Wraight, President de la Federació Internacional d'Usuaris d'Estàndards (IFAN), Richard Sykes, Secretari Executiu de l'Associació Internacional per a la Conservació Ambiental de la Indústria del Petroli (IPIECA) i Charles Bowen, Director Executiu de l'Associació Internacional de Productors de Gas i Petroli (OGP).

La carta està adreçada a Jacob Holmblad i Michael A. Smith, President i Secretari del Comitè de Gestió Tècnica (TMB) de l'Organització Internacional de Normalització (ISO) i té còpia als funcionaris de la ISO 26.000 Rob Steele, Secretari General, Jorge ER Cajazeira, President, ISO / TMB WG SR, Staffan Soderberg, Vicepresident, ISO / TMB WG SR i Jonathon Hanks, Coordinador del WG SR IDTF
Dos mesos enrere ComunicaRSE s'havia fet ressò d'una carta del Representant del Secretari General de l'ONU per a Assumptes de Drets Humans i Empreses Multinacionals, John Ruggie qui trobava "incoherències en certs enfocaments de l'esborrany" en vincular la responsabilitat social a un concepte tan ambigu i manipulable com la "esfera d'influència".

Aquest concepte també és criticat pel sector privat. Un dels paràgrafs de la carta, que té data del 24 de novembre de 2009, sosté que "l'excessiu èmfasi en temes com ara les cadenes de subministrament i les esferes d'influència", posa de manifest que l'orientació facilitada no s'aplica a tot tipus d'organitzacions sinó que està clarament centrat en grans empreses.

Gener de 2010

0 comentaris: