27.1.10

Marianao, l'institut més sostenible

El ple desenvolupament de la Responsabilitat Social de les Empreses i les Organitzacions demana una sensibilitat per part de les persones, tant dels càrrecs directius dins de qualsevol organització com de cadascú de nosaltres quan efectuem la compra o qualsevol acció que premia o castiga el comportament de les empreses.

És per això que la sensibilització per les conductes ambientalment i socialment responsables cal treballar-la des de l'àmbit escolar, per tal de facilitar que els més joves comprenguin com cadascú pot gestionar la seva responsabilitat a partir dels seus impactes directes però també indirectament a partir dels impactes de les empreses que premiem amb la nostra confiança.

Avui, l'acció responsable de les institucions com les escolars ja no pot ser però només a partir de les activitats educatives. L'educació és tot i sobretot l'exemple. Així, les escoles i instituts han d'anar integrant la gestió dels seus impactes com un element de responsabilitat social pròpia i de gran càrrega educativa.

Marianao, l'institut més sostenible

Alumnes de batxillerat de l'Institut Marianao, a Sant Boi de Llobregat, cada mes, observen el consum dels subministraments. Un centre d'ensenyament amb certificació ISO 14001.

0 comentaris: