21.1.10

2010 · Any Internacional de la Diversitat Biològica

Responsabilitat Global se suma a la celebració d'aquest Any Internacional i col·laborarà a promoure'n el coneixement

Les Nacions Unides han proclamat 2010 l'Any Internacional de la Diversitat Biològica i la gent de tot el món està treballant per a salvaguardar aquesta riquesa natural insubstituïble i per a reduir la seva pèrdua. Ara és el moment d'actuar.

L'Any Internacional de la Diversitat Biològica és una oportunitat única per a augmentar la comprensió de la funció vital que té la biodiversitat en el manteniment de la vida a la Terra.

En les pàgines de la web especial creada per celebrar aquest Any, en què també participa la UNESCO, es pot descobrir:

- El rol important que la diversitat biològica té en les nostres vides i el que està succeint
- El que la gent en tot el món està fent per a lluitar contra la pèrdua de biodiversitat
- Quantes persones estan celebrant l'Any Internacional de la Diversitat Biològica
- Alguns dels recursos disponibles per a les celebracions

Manifest de Naess / Agenda Llatinoamericana'2010 / Informació i materials complementaris


Els humans som part de la diversitat de la natura i tenim poder per destruir-la o conservar-la.
El 2010 és l’Any Internacional de la Diversitat Biològica, de la Biodiversitat. Hem de reflexionar sobre els nostres reptes més immediats per conservar la biodiversitat, però també és urgent que comencem a actuar.
Biodiversitat
Coneixeu-la millor
La Biodiversitat a Catalunya
Activitats de l’any 2010
Ponències dels seminaris de biodiversitat

0 comentaris: