13.1.10

Dominar la terminologia és signe de professionalitat

Ampliant la reflexió feta fa uns dies, hem publicat un article titulat igualment Dominar la terminologia és signe de professionalitat:
Les empreses i els professionals poden apostar per la qualitat de la llengua, fet que demostrarà la seva sensibilitat i sobretot serà un signe de la seva excel·lència. Però quan ens referim a l’argot professional, el fet de dominar-lo i aplicar-lo amb rigor és un indicador que transmet confiança. L’ús acurat de la llengua ens parla de la professionalitat... [continuar llegint en PDF 3 fulls]

0 comentaris: