8.4.16

Recull d'articles i reflexions sobre RSA

[ca] Recull d'articles i reflexions sobre la responsabilitat social de les Administracions Públiques, que podreu trobar a Responsabilitat Global marcats amb l'etiqueta RSA. En negreta els recomanats.

[es] Recopilación de artículos y reflexiones sobre la responsabilidad social de las Administraciones Públicas, que podréis encontrar en Responsabilidad Global marcados con la etiqueta RSA. En negrita los recomendados. Dado que no todas la entradas tienen versión en castellano, pueden localizar directamente las que sí tienen mediante la indicación [es].

[ca] Llistat dels anteriors a http://responsabilitatglobal.blogspot.com/p/canal-rsa.html. A més, també podeu consultar l'etiqueta de polítiques públiques i la de governança.

[es] Listado de los anteriores en http://responsabilitatglobal.blogspot.com/p/canal-rsa.html. Además, también se puede consultar la etiqueta de "políticas públicas" y la de gobernanza.

0 comentaris: