25.4.16

Suport a la Declaració de Compromís amb el Mecenatge Cultural

El 14 d'abril passat vam assistir a l'acte Reflexions sobre l'impacte del mecenatge cultural: el model francès, un exemple a seguir? que va tenir lloc a l'Ateneu Barcelonès organitzat per l'Ateneu Barcelonès, el CoNCA i la Fundació Catalunya Cultura.

La sessió va comptar amb una àmplia presència de representants destacats de la societat civil, institucions culturals i el món empresarial. En aquest marc, Jordi Casassas, president de l'Ateneu Barcelonès, i Carles Duarte, president del CoNCA, varen anunciar l'impuls de la Declaració de Compromís amb el Mecenatge Cultural. L'objectiu principal d'aquesta declaració és: reclamar l'aprovació de la Llei de mecenatge i la creació dels instruments per al seu desenvolupament.

Aquesta és la declaració, a la qual Josep Maria Canyelles - Responsabilitat Global hi ha donat el seu suport:Declaració de Compromís amb el Mecenatge Cultural

A favor d’una major implicació social en el foment de les arts i la cultura: compromís amb el mecenatge cultural 

La cultura té un valor central en la construcció d’un país i és un component essencial de l’expressió de la seva identitat i un element cohesionador de primer ordre. La cultura ens referma en la pertinença a una col·lectivitat i ens dóna les eines per créixer i desenvolupar-nos com a poble. Ens capacita per integrar les diverses sensibilitats socials i culturals que conformen la societat en tota la seva complexitat. Per aquest motiu, cal que tots els estaments del nostre país —socials, econòmics, acadèmics i institucionals— reconeguin la cultura com a eina de vertebració social, espai d’intercanvi plural i instrument de creixement econòmic, i una aposta per l'excel·lència i la contemporaneïtat.

Considerem, doncs, necessari convertir-la en un dels eixos estratègics de l’acció política. La intervenció pública és primordial per assegurar la pluralitat, la diversitat i la riquesa de la cultura; el seu paper de garant d’aquest sector a través d’una aposta clara per la cultura ha de ser un dels eixos principals de l’acció de govern.

Ara, més que mai, és necessari desenvolupar noves fórmules mixtes que permetin una millor i major participació ciutadana, més iniciativa i compromís del sector privat, i una indispensable aliança publicoprivada que potenciï els recursos econòmics per a la cultura.

Els agents socials, els empresaris i els creadors, com a mostra del nostre compromís amb la cultura, ens oferim a treballar conjuntament amb les institucions per:
- Reconèixer la cultura com a eix essencial de les polítiques del país.
- Dotar la cultura de recursos necessaris amb un mínim del 2 % del pressupost de la Generalitat de Catalunya.
- Estimular la col·laboració entre sector privat i públic diversificant noves eines de finançament per a la cultura.
- Impulsar mesures fiscals que reconeguin i incentivin la col·laboració i el compromís de la ciutadania amb la cultura.

El món de la cultura i la societat civil instem el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Parlament de Catalunya a impulsar durant aquesta legislatura la redacció d’una Llei de mecenatge equiparable a la dels països avançats del nostre entorn. Aquesta Llei ha de ser consensuada amb els sectors cultura l i empresarial, acompanyada dels instruments necessaris per a desenvolupar-la.

I és per tot això que els promotors d'aquesta iniciativa convidem les entitats i les persones que creuen en la força de la cultura a sumar-se i a adherir-se a la DECLARACIÓ de Compromís amb el Mecenatge Cultural.

Barcelona, 14 d'abril de 2016
Ateneu Barcelonès
Consell Nacional de la Cultura i les Arts, CoNCA

Document PDF
Butlleta d’adhesió

Per altra banda, en el marc de l'acte, Robert Fohr, cap de la Missió de Mecenatge del Ministeri de Cultura i Comunicació del Govern de França, va fer-hi unes reflexions sobre el model francès, que podeu escoltar en el vídeo adjunt [fr].
Altres entrades sobre "mecenatge".

0 comentaris: