5.4.16

El compromís de minimitzar el canvi de mòbil

L'impacte dels aparells tecnològics és enorme i creixent. A la manca d'esforç suficient per part de les companyies s'hi suma l'actitud per part dels usuaris, els consumidors, que tendeixen en general a una compra de substitució abans del que seria necessari.

Com que crec que la corresponsabilitat i el compromís ens obliga a tots, em sembla que els professionals hem de tenir una actitud que també incorpori la responsabilitat social i la sostenibilitat en les nostres compres i en la renovació dels aparells tecnològics.

Per això crec que em correspon retenir la informació del meu comportament sobre aquest punt per tal de poder-ho gestionar adequadament i poder informar-ne transparentment, fet que em permet ser autoexigent en el meu compromís alhora que poder compartir els punts de vista i les dificultats per a poder ser plenament coherent.

En el seu moment vaig formular per escrit un compromís professional de minimitzar el canvi de mòbil: (30.6.10) El compromís de minimitzar el canvi de mòbil. Posteriorment (31.3.11) el vaig actualitzar a El compromís de minimitzar el canvi de mòbil.

Tinc mòbil des del març del 1997 i en aquest període de 19,09 anys he disposat de 8 aparells diferents de telèfon mòbil, fet que suposa una mitjana de mitjana de 2,39 anys per unitat, que suposen una millora respecte dades anteriors.

Cada cop estic aconseguint que puguin durar més de dos anys, superant els cinc actualment, mentre em faci correctament les funcions. Aquesta és la mitjana actualitzada:
Vaig actualitzant aquest càlcul per tenir una noció precisa de quin ús en el temps dono a aquests aparells. A més, aportaré la dada subjectiva del motiu del canvi de cada unitat:

1) 1999: ple desfasament de l'aparell;
2) 2000: substitució per mòbil d'empresa
3) 2002: raons de salut (l'ús intensiu de l'aparell em produia mal de cap)
4) 2004: fi vinculació empresarial
5) 2006: per desperfecte
6) 2007: per a disposar d'un terminal que unifiques telèfon i palm
7) 2011: necessitat de compatibilitzar el terminal amb el canvi de SO a Apple

Apunts anteriors:

2 comentaris:

Xevi ha dit...

Ben fet, jo provo de fer sempre el mateix, sobretot però perquè una matèria prima imprescidible per fer mòbils és el coltan, del que se'n fa el tàntal. El 80% de les reserves mundials (que no equivalen per sort a producció) de coltan són a l'antic Zaire, on donades les característiques de les mines calen "persones petites" (tot i que hi ha desenes d'impactes negatius addicionals que són els q oficialment donen origen al Conflict Mineral Reporting del sector de l'electrònica).

Josep Maria Canyelles ha dit...

Certament, a banda del model consumista en general i d'impactes ambientals, hi ha aquest impacte enorme en drets humans.