25.3.15

Postgrau: L’economia verda. Una orientació ineludible

Postgrau d'Economia Verda (2a edició)


Data: del 8 d’abril de 2015 al 13 d’abril de 2016.
Horari: dimecres, de 17 a 20 hores

Objectius:
Específicament, els objectius del Postgrau són els següents:
- Proporcionar una formació bàsica dirigida a professionals, responsables i tècnics del sector públic i del sector privat sobre el món de l'economia verda en la seva extensió.
- Aprofundir en el coneixement de totes les vessants de l'economia verda (normativa legal, vectors ambientals, aspectes socials, sectors econòmics, gestió empresarial, ...).
- Donar a conèixer les potencialitats i les oportunitats econòmiques, empresarials i tecnològiques que ofereix la sostenibilitat.
- Facilitar els coneixements sectorials i tècnics, així com les eines i recursos, necessaris per a la gestió pública i privada en l'àmbit de l'economia verda (disseny d'estratègia, procés de presa de decisions, minimització de costos i impacte, ...).
- Aprendre de les experiències pràctiques i dels casos aplicats.

A qui va dirigit:
El Postgrau s'adreça a:
- Empresaris, directius i responsables tècnics d'empreses.
- Responsables i tècnics de les administracions públiques.
- Llicenciats i diplomats universitaris en general (arquitectes, economistes, enginyers, geògrafs, ambientòlegs, periodistes, ....), que tinguin interès a conèixer les possibilitats i oportunitats de l'economia verda, i amb una clara voluntat d'innovar en tecnologies i processos relacionats amb la sostenibilitat mediambiental i en la millora de la seva competitivitat.

Per accedir al Postgrau cal estar en possessió d'una titulació universitària i no es requereix una formació científica, tècnica o tecnològica especialitzada prèvia. No obstant això, les persones sense titulació universitària que acreditin una experiència personal podran sol·licitar l'accés al programa.

Per accedir al Postgrau cal realitzar una entrevista prèvia amb el coordinador del mateix.

Col·legi d’Economistes de Catalunya | Pl. Gal.la Placídia, 32, 08006 Barcelona | 93 416 16 04 | cec@coleconomistes.cat


Programa:

Sessió inaugural (8 d’abril de 2015)

- Presentació del curs, Josep Burgaya (Director del Postgrau)


2015-16
Direcció: Dr. Josep Burgaya
Consell Acadèmic: Marta Roca, Susana Pascual, Àngel Hermosilla

Programa - 30 crèdits
Sessions: Dimecres de 17 a 20h
Seu del Col·legi d’Economistes

Sessió 1 (dimecres 8 d’abril de 2015).
 • Presentació: Joan B. Casas (Degà del Col·legi d’Economistes) i Xavier Ferràs (Degà de la Facultat d’Empresa i Comunicació de la Uvic)
 • Lliçó inaugural:
-       Mariano Marzo(UPC) . Energia sostenible i el trilema de les 3Es
 • Sessió de presentació del programa, del treball  i el funcionament del curs
-       Josep Burgaya (Uvic)

Mòdul 1. Teoria i conceptes de l’economia verda

Sessió 2 (15 d’abril de 2015)
·      Sostenibilitat i Economia. Cap a un nou paradigma
-       Josep Burgaya (Uvic)
Sessió 3 (22 d’abril de 2015)
 • Economia Sostenible: economia ambiental, economia ecològica, economia circular, economia verda...
-       Josep M. Vegara (UPF)
Sessió 4 (29 d’abril de 2015)
 • A quin model econòmic ens remetem? Creixement econòmic o decreixement?
-       Jordi Angusto (Col·legi d’Economistes)
Sessió 5 (6 de maig de 2015)
 • Polítiques públiques en Economia Verda. D’Europa a Catalunya
-       Marta Subirà (Directora General de Política Ambiental)
 • Innovació i Economia Verda
-       Xavier Ferràs (Uvic)
Sessió 6 (13 de maig 2015)
 • Esgotament i límits dels recursos. Cap a una economia circular
-       Lorena Jurado (Directora de la Borsa de Subproductes de Catalunya. Consell de Cambres de Comerç de Catalunya) i Marta Jofra(SeniorResearch en ENT)
Sessió 7 (20 de maig de 2015)
 • Estressos ambientals i canvi climàtic: la resiliència de la ciutats, una oportunitat per a l’economia verda?
-       Elisabeth Viladomiu(Directora de serveis de Suport i Assessorament a Institut Cerdà) i Katie Vines(Head, AdaptationResearch, C40 CitiesClimateLeadership Group)
Sessió 8 (27 de maig  de 2015)
 • Biodiversitat i espais naturals. El valor de la natura en l’economia verda
-       Jordi Portabella (Ajuntament de Barcelona)

Mòdul 2. Oportunitats i context normatiu de l’economia verda

Sessió 9 (3 de juny de 2015)
 • Europa Horitzó 2020. Especialització intel·ligent i enfocament  RIS3
-       Miquel Barceló (Innovo)
Sessió 10 (10 de juny de 2015)
 • El sector mediambiental a Catalunya i el Món
-       Leandro Barquín(Fòrum Ambiental)
 • Greentech Barcelona i Laboratori d’Ecoinnovació, dues experiències d’economia verda
-       Mireia Herrera (Fòrum Ambiental)
Sessió 11 (17 de juny de 2015)
 • Economia Verda i Ocupació
-       Miquel Carrión (SOC)
Sessió 12 (1 de juliol de 2015)
 • .  Marc jurídic de l’economia verda
-       José Luís Salazar. (Col·legi d’Advocats)
Sessió 13 (8 de juliol de 2015)
 • Nous instruments fiscals per orientar l’economia verda
-       Ignasi Puig (consultor ENT)
Sessió 14 (15 de juliol de 2015)
 • Mercat d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. L’equilibri econòmic entre energies tradicionals i energies renovables.
-       Josep Garriga (consultor)

Mòdul 3. Els vectors de l’economia verda

Sessió 15 (16 de setembre de 2015)
 • Una visió de conjunt del sector energètic: garantia de subministrament, cost econòmic i impacte ambiental. Energia i competitivitat empresarial. La situació a Europa i al món.  Alternatives.
Sessió 16 (23 de setembre de 2015)
 • Estalvi i eficiència energètica. El mercat de l’energia. Plans energètics. Nous sistemes d’emmagatzematge i xarxes de distribució intel·ligent
Sessió 17 (30 de setembre de 2015)
 • Panoràmica de les energies renovables: costos, beneficis, barreres i oportunitats de negoci
Sessió 18 (7 d’octubre de 2015)
 • Abastament suficient d’aigua per a consum domèstics i per a usos industrials Polítiques de reducció del consum d’aigua
Sessió 19 (14 d’octubre  de 2015).
 • Tractament i reutilització d’aigües residuals
 • Taxes, cànons i ordenances
Sessió 20 (21 d’octubre de 2015)
 • Visió de conjunt del cicle dels residus. Paràmetres econòmics
Sessió 21 (28 d’octubre de 2015)
 • Reducció, valoració, tractament emmagatzemament i minimització dels residus

Mòdul 4. L’economia verda i l’empresa

Sessió 22 (4 de novembre de 2015)
 • Marca d’empresa i desafiaments ambientals. Responsabilitat social corporativa en la gestió empresarial: potencialitats i límits. Inversions socialment responsables
Sessió 23 (11 de novembre de 2015)
 • Concepte d’economia verda a l’empresa: visió de conjunt,  estratègiai gestió, comunicació interna i externa
Sessió 24 (18 de novembre de 2015))
 • Fons Públics i fons Privats per invertir a nivell local en economia verda. Els fons d’inversió verds
Sessió 25 (25 de novembre de 2015)
 • Innovació i competitivitat: noves oportunitats. La sostenibilitat a la comptabilitat analítica i gestió de costos i intangibles
Sessió 26 (2 de desembre de 2015)
 • Casos pràctics d’eficiència i millora de processos en Logística, Transports iUtilities
Sessió 27 (9 de desembre de 2015)
 • Empreses de sectors tradicionals que poden migrar cap a l’economia verda (productes i processos). Casos pràctics
Sessió 28 (16 de desembre de 2015). L’ecodisseny

Mòdul 5. Aspectes sectorials de l’economia verda

Sessió 29 (13 de gener de 2016)
 • Els paràmetres econòmics. Una visió de conjunt del transport i de la mobilitat
 • Plans integrals de mobilitat. Les smartcities
Sessió 30 (20 de gener de 2016)
·      Models de desenvolupament rural i paisatges productius. Parcs naturals i parcs agraris
Sessió 31 (27 de gener de 2016)
·      Gestió forestal mediambientalment sostenible
Sessió 32 (3 de febrer de 2016)
 • Comerç i consum col·laboratiu
Sessió 33 (10 de febrer de 2016)
 • Turisme sostenible i turisme verd. Equipaments turístics sostenibles. 
Sessió 34 (17 de febrer de 2016)
 • Els models de desenvolupament urbà. De la ciutat dispersa a la ciutat compacta autosuficient i intel·ligent.
-       Xavier Carceller (UPC)
 • Edificacions eficients i rehabilitació energètica

Mòdul 6. Polítiques i casos d’èxit d’economia verda

Sessió 35 (24 de febrer de 2016).
 • Apostes governamentals. Europa. Nord-amèrica i països emergents
Sessió 36 (2 de març de 2016).
 • Els indicadors de l’economia verda.
Sessió 37 ( 9 de març de 2016).
 • Polítiques de promoció de l’empresa i de les iniciatives empresarials verdes. Els clústers d’economia verda
Sessió 38 ( 16 de març de 2016).
 • Noves empreses de l’economia verda. Alguns casos d’èxitd’ecoemprenedoria
Sessió 39 (23 de març de 2016)
 • Regulació, incentius, estàndards i certificacions. Demanda pública sofisticada
Sessió 40 (dijous 24 de març de 2016)
 • Cloenda. Presentació i Avaluació de treballs de curs
-       Josep Burgaya
-       Marta Roca
-       Susana Pascual
-       Àngel Hermosilla

Profesorat  : Es compta amb un ventall de  professors, procedents del món universitari, del món professional i del món empresarial, així com de les administracions públiques i d'altres institucions i organismes. Alguns dels professors són els següents: Jordi Angusto (consultor), Enric Aulí (Ajuntament de Barcelona),  Leandro Barquín (Fundació Fòrum Ambiental), Carles Cabrera (Institut Cerdà Miquel Carrión (Servei d'Ocupació de Catalunya, SOC), Oriol Casanovas (Estudi Ramon Folch, ERF), Cristina del Castillo (Fluidra), Miquel Cavalleria(Universitat de Vic), Carles Crespo (Institut Cerdà), Josep Escarrà . Álvaro Feliu (consultor), Daniel Fernández-Manzanos (KPMG),  Miguel Hernández (Institut Cerdà), Lluís Inglada (Institut Cerdà), Fèlix Jurado (Universitat de Vic), Enric Llarch (Institut Català de l'Economia Verda, InCEV), Manuel Ludevid (Fundació Gas Natural), José Luís Morales (Cleantech), David Navarro (Agència Catalana de l'Aigua, ACA), Jordi Portabella (Ajuntament de Barcelona),Ignasi Puig (ENT Environment and Management), Joan Puigdollers (Ajuntament de Barcelona i Diputació de Barcelona), Arnau Queralt (Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, CADS), Josep Maria Salas (Universitat Autònoma de Barcelona, UAB), José Luís Salazar, Marta Sánchez (Institut Cerdà), Josep M. Vegara (Universitat Pompeu Fabra, UPF), i Frederic Ximeno (ERF . Ramon Folch i Associats ))i altres. 

DATES: del 8 d’abril de 2015 al 13 d’abril de 2016.
HORARI: Dimecres, de 17 a 20 hores.
PREU DE COL·LEGIATS: 1.600 €
ESTUDIANTS I TITULATS DE LA UVIC: 1.750 €
EMPRESES I INSTITUCIONS COL·LABORADORES DE LA UVIC I DEL CEC: 1.750 €
PREU DE NO COL·LEGIATS: 1.980 €