7.3.15

Articles publicats al 2015 / Artículos publicados en 2015

[ca] Recull dels articles publicats fins ara al 2015
[es] Recopilación de los artículos publicados hasta ahora en 2015


20.9.15 Catalunya, una posada al dia de les revolucions lockeanes i un model per al sXXI
Per a qualsevol observador objectiu, avui és indiscutible que el procés sobiranista català no es fonamenta en raons identitàries. De fet, sovint he defensat que actualment és precisament l'unionisme el que es basa en raons bàsicament identitàries i que no aporta en el seu argumentari cap altra raó que les sentimentals o directament les amenaces...

7.9.15 La queixa a Freixenet per part d'una empresa client
El senyor José Luis Bonet Ferrer és el president del grup Freixenet des del 1999. De manera creixent, ha entrat en el debat polític amb preses de posició radicals contra el procés sobiranista a Catalunya o alertant contra les propostes econòmiques de Podemos, tot criticant el mutisme generalitzat dels directius més importants del món empresarial espanyol respecte aquest nou partit...

7.9.15 La queja a Freixenet por parte de una empresa cliente
El señor José Luis Bonet Ferrer es el presidente del grupo Freixenet desde 1999. De forma creciente, ha entrado en el debate político con tomas de posición radicales contra el proceso soberanista en Cataluña o alertando contra las propuestas económicas de Podemos, criticando el mutismo generalizado de los directivos más importantes del mundo empresarial español respecto a este nuevo partido...

28.8.15 Espanya supera Argentina en demandes internacionals i més fallides del món
Argentina no és el país amb més fallides; és Espanya! Sovint es creu que Argentina o potser Grècia són els països que més defaults o fallides han tingut al llarg de la història, però no és així sinó que l'Estat que n'ha patit més és Espanya: des del segle XVI, ha tingut 14 crisis de deute extern, seguida de les 8 d'Argentina i les 6 de Grècia. I així ho recorda la cadena britànica BBC en un reportatge...

28.8.15 España supera Argentina en demandas internacionales y más quiebras del mundo

Argentina no es el país con más quiebras; ¡es España! A menudo se cree que Argentina o quizás Grecia son los países que más defaults o quiebras han tenido a lo largo de la historia, pero no es así sino que el Estado que ha sufrido más es España: desde el siglo XVI, ha tenido 14 crisis de deuda externa, seguida de las 8 de Argentina y las 6 de Grecia. Y así lo recuerda la cadena británica BBC en un reportaje...

28.8.15 La reforma horària
Article de Josep Maria Canyelles, coordinador de Respon.cat, publicat al diari econòmic Expansión (20-07-15) abordant el repte social i empresarial de la reforma horària. L'article se suma a la Setmana dels Horaris promoguda per la Iniciativa per a la Reforma horària que, a Catalunya, tracta de sumar voluntats per promoure un gran canvi cultural...

28.8.15 La reforma horaria
Artículo de Josep Maria Canyelles, coordinador de Respon.cat, publicado en el diario económico Expansión (20-07-15) abordando el reto social y empresarial de la reforma horaria. El artículo se suma a la Semana de los Horarios promovida por la Iniciativa per la Reforma Horària que, en Cataluña, trata de sumar voluntades para promover un gran cambio cultural...

7.8.15 Llibertat, igualtat i fraternitat: d'una tríada fracassada a un duet matisat 
És molt suggerent el trilema de Rodrik, economista de Harvard, segons el qual hem de triar dos d'entre aquests tres conceptes: globalització econòmica, democràcia política o sobirania nacional, ja que no és possible un món hiperglobalizat i pla, amb democràcia i sobirania dels Estats, tot al mateix temps i amb la màxima intensitat...

7.8.15 Turisme: observar amb respecte o tractar com objecte

La internacionalització té un dels seus inicis en les relacions comercials. En aquestes, la finalitat és l'intercanvi de béns mentre que les persones, la cultura o el paisatge són elements presents en tant que agents necessaris o realitats contextuals...

17.7.15 Canyelles i Huerta: "hi ha cooperatives que fan les coses molt bé però no saben explicar-les" La revista Nexe publica en el seu darrer número una entrevista a Josep Maria Canyelles i Albert Huerta, experts en responsabilitat social i en economia social, i socis de Vector 5 · Excel·lència i Sostenibilitat...

8.6.15 "La base d'una responsabilitat social empresarial", a Món Empresarial
Món Empresarial publica un article de Josep Maria Canyelles sobre Responsabilitat Social Empresarial. La reflexió s'ubica a la secció Decàleg d'experts - Món dirigent, i pretén situar la gestió de l'RSE com una base per a l'excel·lència i l'ètica...


8.6.15 "La base de una responsabilidad social empresarial", en Món Empresarial  
Món Empresarial publica un artículo de Josep Maria Canyelles sobre Responsabilidad Social Empresarial. La reflexión se ubica en la sección Decálogo de expertos - Mundo dirigente, y pretende situar la gestión de la RSE como una base para la excelencia y la ética...

31.5.15 Xiular contra una ombra del passat. Un estat decimonònic 
Ahir a la nit el F.C.Barcelona va conquerir la 27a Copa del Rei, cosa que permet seguir aspirant novament al triplet. Però la notícia de la nit no va ser esportiva sinó sobre el minut previ a l'inici del partit, quan tot l'estadi del Camp Nou, amb les dues aficions del Barça i de l'Atlètic de Bilbao van xiular monumentalment l'himne espanyol, fins al punt que ni a l'estadi ni per televisió no es va poder sentir en absolut. Jo també vaig xiular, i amb el convenciment d'estar fent el que corresponia en aquest moment, en aquests moments que viu el país...


31.5.15 Silbar contra una sombra del pasado. Un estado decimonónico
Anoche el F.C.Barcelona conquistó la 27ª Copa del Rey, lo que permite seguir aspirando nuevamente al triplete. Pero la noticia de la noche no fue deportiva sino sobre el minuto previo al inicio del partido, cuando todo el estadio del Camp Nou, con las dos aficiones del Barça y del Atlético de Bilbao silbaron monumentalmente el himno español, hasta el punto de que ni en el estadio ni por televisión no se pudo oír en absoluto. Yo también silbé, y con el convencimiento de estar haciendo lo que correspondía en este momento, en estos momentos que vive el país...

5.5.15 Gran notícia per a l'RSE: Reneix l'RSE.Pime! 
Al 2008-2009 va tenir lloc un programa de foment de la Responsabilitat Social per a les pimes catalanes que va ser un gran èxit. 30 organitzacions hi van prendre part, en una iniciativa pionera, que partia de l'experiència de l'RSE.Coop...

9.4.15 Responsabilitat social per a abordar reptes de país (sobre la Reforma Horària) 
Ahir es va presentar l'Anuari 2014 de la Iniciativa per a la Reforma Horària, amb la presència de diferents grups d'interès, govern, diputats, empreses, administració pública, societat civil, experts... Josep Maria Canyelles ha col·laborat en l'Anuari amb el següent article, que podreu trobar junt amb els altres 50 que conté...

9.4.15 Responsabilidad social para abordar retos de país (sobre la Reforma Horaria)
Ayer se presentó el Anuario 2014 de la Iniciativa para la Reforma Horaria con la presencia de diferentes grupos de interés, gobierno, diputados, empresas, administración pública, sociedad civil, expertos... Josep Maria Canyelles ha colaborado en el Anuario con el siguiente artículo, que podrá encontrar junto con los otros 50 que contiene...

7.4.15 Josep Maria Canyelles entrevistat a RETOS: "Si no avancem cap a Territoris Socialment Responsables, l'RSE quedarà molt limitada" 
EnRedAndo, el butlletí intern de la Xarxa Retos, publica en el seu número 27 d'abril 2015 una entrevista a Josep Maria Canyelles, com a expert en RSE i Territoris Socialment Responsables. Entre altres afirmacions, Canyelles pronostica que si no avancem cap a Territoris Socialment Responsables, l'RSE quedarà molt limitada. També emfatitza que la responsabilitat social no pot ser unilateral. Canyelles va ser qui va desenvolupar el 2007 el model conceptual i de gestió dels Territoris Socialment Responsables, i creu que s'ha de donar un salt endavant en aquest repte...

7.4.15 Josep Maria Canyelles entrevistado en RETOS: "Si no avanzamos hacia Territorios Socialmente Responsables, la RSE va a quedar muy limitada"  EnRedAndo, el boletín interno de la Red Retos, publica en su número 27 de abril 2015 una entrevista a Josep Maria Canyelles, como experto en RSE y Territorios Socialmente Responsables. Entre otras afirmaciones, Canyelles pronostica que si no avanzamos hacia Territorios Socialmente Responsables, la RSE va a quedar muy limitada. También enfatiza que la responsabilidad social nunca puede ser unilateral. Canyelles fue quien desarrolló en 2007 el modelo conceptual y de gestión de los Territorios Socialmente Responsables, y cree que se debe dar un salto adelante en este reto...

2.4.15 Persones ètiques, organitzacions responsables, i un entorn 'ethic friendly' 
[aquesta reflexió continua de L'ètica de la irresponsabilitat corporativa i Portals de la transparència o lideratge responsable?]
Espanya té un sistema fiscal orientat a induir la corrupció L'última de les preguntes que ens va llançar el moderador Joan Fontrodona va ser explícitament sobre la corrupció, i sobre si es deu a la manca de lideratge. En la meva modesta opinió, el lideratge responsable és un dels grans vectors que poden afavorir l'ètica empresarial, si bé aquest lideratge i totes les actituds i valors han de trobar el context d'una organització on l'ètica i l'RSE estiguin integrades en la gestió, en els processos i procediments, ja que altrament el lideratge es quedarà en el discurs retòric i en una exemplaritat òrfena...

2.4.15 Personas éticas, organizaciones responsables, y un entorno 'Ethic friendly' 
[Esta reflexión continua de La ética de la irresponsabilidad corporativa y ¿Portales de la transparencia o liderazgo responsable?]
España tiene un sistema fiscal orientado a inducir la corrupción La última de las preguntas que nos lanzó el moderador Joan Fontrodona fue explícitamente sobre la corrupción, y sobre si se debe a la falta de liderazgo. En mi modesta opinión, el liderazgo responsable es uno de los grandes vectores que pueden favorecer la ética empresarial, si bien este liderazgo y todas las actitudes y valores deben encontrar el contexto de una organización donde la ética y la RSE estén integradas en la gestión, en los procesos y procedimientos, ya que de lo contrario el liderazgo se quedará en el discurso retórico y en una ejemplaridad huérfana...


2.4.15 Portals de la transparència o lideratge responsable? 
[aquesta reflexió continua de L'ètica de la irresponsabilitat corporativa]
A continuació, el moderador m'ha demanat quin valor creia que havia de tenir el directiu. He explicat que allò que esperem d'una organització responsable seria l'assumpció d'uns valors i uns compromisos, juntament amb uns resultats de sostenibilitat. A més, l'organització ha d'assegurar que pot passar dels compromisos als resultat per mitjà d'unes accions, una metodologia que en el cas de l'RSE està prou ben definida, i que inclou el diàleg amb els grups d'interès o la rendició de comptes...

2.4.15 ¿Portales de la transparencia o liderazgo responsable? 
[Esta reflexión continua de La ética de la irresponsabilidad corporativa]
A continuación, el moderador me ha pedido que valor creía que debía tener el directivo. He explicado que lo que esperamos de una organización responsable sería la asunción de unos valores y unos compromisos, junto con unos resultados de sostenibilidad. Además, la organización debe asegurarse de que puede pasar de los compromisos a los resultado por medio de unas acciones, una metodología que en el caso de la RSE está bastante bien definida, y que incluye el diálogo con los grupos de interés o la rendición de cuentas...

2.4.15 L'ètica de la irresponsabilitat corporativa
Aquest dijous 26 de març passat va tenir lloc la Jornada del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, on vaig tenir l'oportunitat d'intervenir en una taula compartida amb Xavier Pont, director general de la Fundació Ship2B, Enric Casi, conseller de Mango, sota la moderació de Joan Fontrodona, professor d’ètica empresarial de l’IESE...


2.4.15 La ética de la irresponsabilidad corporativa 
Este jueves 26 de marzo tuvo lugar la Jornada del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña, donde tuve la oportunidad de intervenir en una mesa compartida con Xavier Pont, director general de la Fundación Ship2B, Enric Casi, consejero de Mango, bajo la moderación de Joan Fontrodona, profesor de ética empresarial de e IESE...


7.3.15 Tu quoque, Yunus? 
He llegit una reflexió sobre fil argumental que Muhammad Yunus va fer en un acte a fa uns dies. Desconec si recullen adequadament la intencionalitat del Premi Nobel de la Pau del 2007 o bé poden estar tretes de context. En tot cas, em van bé per a motivar una reflexió que crec que cal anar recordant...

7.3.15 ¿Tu quoque, Yunus?
He leído una reflexión sobre hilo argumental que Muhammad Yunus hizo en un acto hace unos días. Desconozco si recogen adecuadamente la intencionalidad del Premio Nobel de la Paz de 2007 o bien pueden estar sacadas de contexto. En todo caso, me van bien para motivar una reflexión que creo que merece ir recordando...

11.1.15 Katmandú i "La-que-té-cura-de-Clinton"
Ahir vaig veure per TV3 Katmandú, un mirall al cel (títol original Katmandú, un espejo en el cielo), pel·lícula dirigida per Icíar Bollaín l'any 2011, basant-se en la vida de Victòria Subirana...
11.1.15 Katmandú y "La-que-tiene-cuidado-de-Clinton"
 Ayer vi por TV3 Katmandú, un espejo en el cielo, película dirigida por Icíar Bollaín el año 2011, basándose en la vida de Victoria Subirana...
10.1.15 Reputem? 
Reputació prové del verb llatí putare, que volia dir tallar. D'aquí ens ve podar. I comptar també té el mateix origen, perquè com-putare no era sinó anar fent talls per anar comptant, ja siguin marques físiques, talls en les piles... Reputar, doncs, vol dir tornar a comptar...

10.1.15 ¿Reputamos? 
Reputación proviene del verbo latino putare, que quería decir cortar. De ahí nos viene podar. Y contar también tiene el mismo origen, porque com-putare no era sino ir haciendo cortes para ir contando, ya sean marcas físicas, cortes en las pila... Reputar, pues, significa volver a contar...