25.3.15

Compromís, confiança i honestedat, els valors dels consultors en RSE per acompanyar l’empresa a l’excel·lència


El director de la Càtedra MANGO de RSE Xavier Carbonell, ha compartit una reflexió sobre el valor de la ètica en l’exercici de l'RSE

Josep Maria Canyelles ha creat un dels dilemes de debat i és, juntament amb deu consultors més, uns dels impulsors del grup i del Codi deontològic

Els consultors d'RSE cara a cara amb dilemes ètics per millorar la seva comesa


  • Un any després de la presentació del Codi Deontològic dels professionals en Consultoria d'RSE, el grup impulsor ha organitzat una jornada participativa on els dilemes ètics han estat els protagonistes.
  • Amb representació de tots els grups d’interès, s’ha constatat el necessari canvi cultural de les persones que formen part de les empreses i els propis consultors perquè junts assumeixin compromisos responsables.
  • Si el Codi es pot entendre com el mecanisme òptim per garantir aquest compromís, el diàleg entre les parts i la feina del consultor és l’eina indiscutible per a que l'RSE es legitimi internament a les companyies.

Barcelona, ​​24 de març de 2015.- Aquest matí el Palau Macaya de l’Obra Social “la Caixa” ha acollit la Jornada Dilemes ètics en l’exercici de la Responsabilitat Social & Sostenibilitat organitzada pel grup impulsor del Codi Deontològic dels professionals de Consultoria en RS&S. El grup assistent ha estat format per tots els grups d’interès tals com empreses, mitjans de comunicació, associacions, acadèmia, administració pública i, fins i tot, estudiants de màster d'RSE.

La Jornada de caràcter eminentment participativa, ha organitzat als assistents en 7 taules de treball: cada taula ha treballat sobre un dels 7 principis del codi i ha hagut de proposar una solució davant d’una situació que plantejava un dilema a la figura del consultor.

Així, durant la primera hora, s’han treballat valors confrontats tals com Instrumentalització de l'RSE versus professionalització, competència versus excel·lència, impacte econòmic a curt termini en contraposició amb bé comú, pragmatisme versus integritat o imatge en contraposició amb identitat, entre d’altres.

Durant la segona part de la sessió, s’ha realitzat la posada en comú de les solucions a cada un dels 7 dilemes amb les següents conclusions:

- L’activitat professional del consultor basada en la ètica genera confiança i contribueix al bé comú, idea que queda reflectida al Codi.
- La necessitat de treballar en equip empreses-consultors i l’essencial tasca dels segons en l’acompanyament cap a l’excel·lència empresarial.
- El compromís dels consultors d’acomplir amb el codi en pro d’atorgar a la professió la transparència que s’exigeix al món de l’empresa.

Aquestes premisses han estat, a més, corroborades durant la intervenció de Xavier Carbonell, Director de la Càtedra Mango d'RSE, qui ha reflexionat sobre el valor de l'ètica en l’exercici de l'RSE des del punt de vista de l’empresa. En aquest sentit, Carbonell ha convidat els consultors assistents a ajudar a les empreses a concretar la seva RSE, passant de la filosofia a la implementació en el dia a dia; a dimensionar l’efecte i donar l’abast necessari de l'RSE a l’empresa; a facilitar l’entesa sobre què és això de l'RSE. El consultor d'RSE ha de ser, segons Carbonell, la figura capaç de convèncer la direcció de l’empresa amb el doble objectiu de legitimar la seva presència en processos estratègics i la pròpia RSE.

Carbonell ha posat l’èmfasi en tres aspectes clau perquè l'RSE s’integri, s’entengui i s’implementi de manera real, transversal i a llarg termini i que cap consultor pot deixar d’assessorar quan està en un procés de feina dintre d’una organització:

- Basar l'RSE en aspectes de gestió senzilla. Si ho presentem com un element de distorsió, incomprensible, que requereix de molta burocràcia i procediments interns... l'RSE està destinada a quedar-se tancada a un calaix.

- No deixar mai fora la cadena de producció així com tenir molt en compte i com a grup d’interès prioritari el treballadors.

- Comunicació com element crucial: recordant que no tot és susceptible de ser comunicat però que una RSE no comunicada és el mateix que no tenir-ne.

Carbonell ha tancat la seva reflexió posant sobre la taula el veritable valor del consultor: té l’experiència directa del què està sobre terreny.

La jornada ha finalitzat convidant els consultors assistents a millorar l’actual Codi Deontològic i a definir les passes de futur d’aquesta iniciativa que va néixer amb una actitud oberta i inclusiva, amb la intenció de que vagi desenvolupant-se i creixen en col·laboració amb tots aquells que en vulguin formar part.