7.3.15

Balanç 2014: cursos d'RSE més curts però més conferències

Josep Maria Canyelles aporta les dades professionals de cursos de formació i activitats de divulgació realitzades durant aquest 2014 passat i la comparació respecte als exercicis anteriors, agregant l'activitat feta com a Responsabilitat Global o bé com a Vector 5 · Excel·lència i Sostenibilitat.

Divulgació: conferènciesDurant el 2014 he realitzat 29 conferències d'RSE, que han arribat a 1.389 assistents. Les conferències fetes durant el 2014 han augmentat de manera molt important, assolint el màxim quant a assistents, i el segon lloc pel que fa a nombre d'esdeveniments.


Formació: cursos


Durant el 2014 he realitzat 19 cursos, amb una mitjana de 5 hores cadascun, que han impactat en 312 alumnes. El nombre de cursos i, per tant, alumnes, ha disminuït de manera important aquest 2014, si bé podem dir que recupera uns nivells més normals respecte a l'augment excessiu que s'havia produït durant el 2011 i 2012. Una dada significativa és la reducció d'hores per curs, que ha assolit el seu mínim històric, amb 5, després d'una tendència decreixent que sols al 2012 havia repuntat.

Les col·laboracions de caràcter universitari, sempre amb continguts d'RSE, han tingut lloc amb diferents institucions i amb diferents formats: UOC, UB, FPT-URL, UPC, Fundació Universitària Escodi. A més, aquest any he començat a col·laborar a La Salle Business School. També he fet alguna altra col·laboració puntual (Universitat de les Illes Balears).