18.3.15

Un dilema ètic per a reflexionar sobre el comportament personal dels consultors d'RSE

Em plau aportar-vos el dilema que m'ha tocat preparar per a la Jornada sobre Dilemes Ètics el 24 de març de 2015 a Barcelona. Podeu trobar els altres al següent enllaç.

Principi 1. Comportar-me de manera ètica i amb la màxima integritat. El meu comportament personal es regirà per la integritat i la coherència amb els valors propis de l’ètica i la RS&S.
2 Descripció de la situació. Una breu descripció de la situació en què es produeix el dilema (màxim 20 línies).
Un consultor presta els serveis en una organització especialitzada en assessorament a les empreses i ell porta l'especialitat de l'RSE.
Els companys, especialistes en altres matèries, no veuen l'RSE més que com una àrea més de venda de serveis i no consideren necessari que l'organització que presta els serveis de consultoria en RSE hagi d'excel·lir en la coherència respecte al missatge de l'RSE. De fet, ni tan sols atorguen a aquest enfocament de gestió cap rellevància en el canvi organitzacional de la clientela.
Quan el consultor d'RSE intenta demanar a l'equip una major assumpció dels principis d'RSE, i que l'ètica formi part del conjunt de l'acció de l'empresa, els companys li retreuen que ha fet reformes particulars al seu domicili sense IVA, cosa que, al seu entendre, mostra que no es poden treure de context les coses, i que l'empresa pot prestar un servei de gran qualitat en RSE, i que retorni bons marges econòmics, sense necessitats de ser-ne uns apòstols, ni de tenir la vida privada hipotecada al discurs d'un mer producte comercial.
3 Dilema. Explicació del dilema o problema ètic que es produeix en la situació descrita (màxim 20 línies).
El consultor, que és firmant del Codi deontològic de la professió, es troba davant un dilema. Pot entendre i acceptaria de bon grat que el progrés de la seva organització en RSE podria ser un procés gradual. Però els companys li han barrat el pas de ple, no mostrant cap interès en els compromisos en l'RSE, i ell no s'ha vist capacitat per argumentar adequadament quan li han mostrat la incoherència respecte la seva conducta particular.
Està pensant de rellançar la proposta, mirant de no donar-li un sentit tan integral, ja que potser el van prendre per massa integrista de l'RSE! Ara tractarà que l'empresa es limiti a alguns compromisos en ecoeficiència i igualtat de gènere, que són matèries més fàcils de comprendre, i sempre podrà justificar que fins i tot tenen un retorn econòmic per a l'empresa.
Tanmateix, té la sensació que rebaixar tant el plantejament respecte a l'inicial se li pot girar en contra, ja que pot aparentar una acció merament cosmètica. Per altra banda, tampoc es veu en cor d'entrar en temes personals, que estan al marge de l'activitat professional i que al capdavall tothom té les seves coses...
Valors en conflicte: integritat versus pragmatisme
Josep Maria Canyelles