8.6.11

Curs a la URV sobre el desenvolupament sostenible: conceptes teòrics i bones pràctiques

Aquest estiu a la Universitat Rovira i Virgili es farà un curs sobre el Desenvolupament sostenible: conceptes teòrics i bones pràctiques. Es parlarà sobre la banca ètica, el paper de les administracions, la sostenibilitat ambiental, etc.

El curs té com a objectiu constituir un espai de reflexió sobre els principals conceptes teòrics en matèria de desenvolupament sostenible i la seva aplicació pràctica. Així, el curs es pot dividir en tres parts ben diferenciades, que descendeixen des del nivell teòric a l’estudi del cas pràctic: en primer lloc, en les dues ponències principals es plantejaran els conceptes bàsics en desenvolupament sostenible, educació ambiental i conscienciació social. Seguidament, es plantejaran bones pràctiques per part de representants de diverses administracions públiques, tant des de l’escala nacional fins a la local, i s'explicarà una iniciativa interessant de banca ètica i sostenible. Finalment, les tres darreres ponències plantejaran actuacions i propostes concretes en matèria de gestió de residus, dinàmiques demogràfiques i equitat social.

0 comentaris: