21.6.11

El Programa 3CREIX.cat incorpora l'RSO en la formació

Cada cop és més habitual que els MBA disposin d'assignatures de responsabilitat social. Podem que ja no és notícia. El que encara sí que és notícia és que els cursos adreçats a directius del tercer sector contemplin aquest enfocament de gestió com un element rellevant en la seva formació.

Per això volem recollir el Programa 3CREIX.cat, de desenvolupament per a Directors/es de Recursos Humans d'entitats del Tercer Sector, adreçat a responsables i/o tècnics de l'àmbit dels Recursos Humans, amb més de 3 anys d'experiència.

Precisament el proper divendres 1 de juliol em toca fer l'acció docent en referència a la responsabilitat social, amb la intenció que descobreixin el sentit de l'RS a les empreses (RSE) i també com aplicar els mateixos postulats a les ONL, adaptat a les característiques del sector no lucratiu.
Codi222574
DatesDel 28 de gener al 7 d´octubre de 2011
Durada104 hores
HorariDivendres de 9.00 a 14.00h i de 15.00 a 18.00h
Llengua vehicularCatalà
ModalitatPresencial
UbicacióC. Carolines, 10 - Barcelona

Curs d'extensió universitària

La direcció dels recursos humans a les entitats del tercer sector representa un gran repte, tant pel que fa als canvis continuats del sector que obliguen a una major professionalització, com pel mateix repte que representa la gestió de les persones a les entitats a on el capital humà és la primera eina per prestar serveis a la societat. Amb aquestes premisses, abordem aquest programa de desenvolupament directiu que pretén aportar i consolidar estratègies eficaces pel tercer sector social.

El tercer sector necessita referents en gestió de persones, i és un dels objectius principals, el desenvolupament d'habilitats directives dels directors/es de RH. A més, de potenciar l'anàlisi sobre les polítiques de recursos humans existents, i la reflexió i la construcció de les mateixes per adaptar-les al màxim al nostre sector i transferir-les al conjunt de les entitats.

Descarregueu el contingut en PDF
Taula del Tercer sector Social - Projecte 3creix.cat
Estudi Projecte: Anàlisi de necessitats formatives de les competències directives al Tercer Sector Social

Objectius
 • Generar una autoavaluació de les competències i de la funció directiva en l'àrea dels Recursos Humans en el tercer sector per parts dels participants. 
 • Desenvolupar les competències directives i personals dels directors de RH per millorar la gestió del talent i les entitats. 
 • Analitzar les polítiques i estratègies de direcció i gestió de RH, des d'una perspectiva crítica per potenciar l'adequació al tercer sector social. 
 • Generar i compartir estratègies de direcció de persones pròpies del tercer sector (contractats i voluntaris) per tal de consolidar-les i que aquestes puguin ser útils al conjunt d'entitats, d'acord amb els valors institucionals. 
Metodologia
 • El programa formatiu abordarà les diferents àrees de direcció de RH, a més de desenvolupar les competències directives pròpies dels directors de RH a l'actualitat. És per aquest motiu que es parteix d'una metodologia basada en tres aspectes claus en el desenvolupament de competències: l'autoavaluació i presa de consciència, l'entrenament i la capacitació. 
 • La durada del programa és de 104 hores, distribuïdes de 13 mòduls de 8 hores presencials, els quals es faran quinzenalment. 
 • També s'imparteixen sessions de mentoring individual, disposant d'una bossa de 5 hores per cada participant del curs. 
 • Les sessions presencials es centren en una metodologia activa basada en l'aportació de diferents ponents i experts en els temes a abordar, amb l'objectiu d'aportar un nivell elevat mínim assolit, i fomentar el debat, posicionament, construcció d'idees, etc. 
 • Els/les professors/res són experts en actiu en el mòdul que imparteixen, i com a professionals sèniors aporten una dinàmica d'aula basada en un lideratge madur del grup cap a l'objectiu d'aprenentatge i desenvolupament. 
 • Prèviament a cada sessió els participants han de llegir un material bibliogràfic per tal de fomentar un anàlisi individual, i posteriorment contrastar-ho en equip a l'aula presencial. Es disposarà durant tot el programa d'un espai virtual d' aprenentatge (aula virtual) per a l'intercanvi i generació de coneixement. 
 • A partir del segon mes de formació es comença a pactar i dissenyar el projecte de l' entitat del participant de millora directiva en una de les polítiques de recursos humans o tema transversal. Aquest projecte està tutoritzat per personal sènior amb experiència directiva en aquesta funció. Cada participant defensa el seu projecte i aquest serà avaluat per part d'un tribunal. 
Continguts
1. La direcció de RH
2. Recursos Humans i Tercer Sector Social
3. Planificació i Organització
4. Polítiques de desenvolupament
5. Participació i comunicació interna
6. Relacions laborals i negociació
7. Màrqueting per als RRHH
8. Economia per als RRHH
9. Responsabilitat social de les organitzacions no lucratives. En el tercer sector social cal analitzar les pròpies polítiques que permeten orientar els nostres serveis socials cap a una ètica global en diferents aspectes com: la gestió dels recursos humans, el medi ambient, i la igualtat i la conciliació. Alhora es donen les eines per realitzar una bona prevenció de riscos laborals, així com a la implantació de models de qualitat actuals.
10. Projecte tutoritzat sobre el disseny i implantació d'una política de recursos humans.

El projecte 3creix.cat


3creix.cat és un projecte composat per 20 actuacions que es desplegaran fins a desembre de 2011, i que estan encaminades a incrementar i millorar l’ocupació a les entitats del Tercer Sector Social de Catalunya a partir de 5 grans objectius:
1.      Promoure aliances d’intervenció entre entitats socials
2.      Impulsar la internacionalització de productes i serveis
3.      Millorar la gestió del capital humà
4.      Endegar una capacitació innovadora de directius i tècnics
5.      Aconseguir el reconeixement del valor diferencial del Tercer Sector en la contractació pública
3creix.cat està liderat per la Taula d’entitats del Tercer Sector de Catalunya i té com a sòcies les entitats ECAS, Fundació Pere Tarrés, Suport Associatiu i Espiral-Entitat de Serveis.
3creix.cat està subvencionat pel Programa de Projectes Innovadors d’acord amb l’Ordre TRE/293/2010 i està patrocinat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu.

0 comentaris: