3.6.11

Barcelona acollirà la jornada Wineries for Climate Protection

El proper 10 de juny, les principals cellers internacionals es reuniran a Barcelona per explicar la seva experiència en la reducció d’emissions de GEH i com adaptar-se al canvi climàtic

El sector vitivinícola, per la seva completa dependència del clima, es veurà seriosament afectat per l'escalfament climàtic. La vinya és molt sensible als canvis de temperatura i un increment d'aquest tipus podria originar canvis dràstics en la qualitat i en la identitat dels vins. Els cellers d'Espanya volen assumir la seva part de responsabilitat en aquest problema i es plantegen què podem fer per reduir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle. La jornada WINERIES FOR CLIMATE PROTECTION tindrà lloc a Barcelona el dia 10 de juny al Palau Nacional de Congressos de Montjuïc.

Més informació: Jornada Wineries for Climate Protection 2011L'escalfament que està experimentant el nostre planeta constitueix una de les majors amenaces socio ambientals a les quals s'ha d'enfrontar la humanitat en aquest segle. L'augment de la temperatura a la Terra te un impacte preocupant i significatiu en la societat, l'economia i el medi ambient, afectant a moltes persones i ecosistemes.
Les evidències científiques disponibles fins ara, apunten que l'origen d'aquest canvi està relacionat amb la concentració en l'atmosfera de certs gasos que produeixen l'anomenat "efecte hivernacle".
Invertir aquesta tendència en l'emissió de carboni, desenvolupant una cultura i una economia responsables, és un repte que ens afecta a tots. I aquesta consciència ha de ser al mateix temps local i regional, ja que reclama l'esforç decidit de tots els actors de la societat.
El sector vitivinícola, per la seva completa dependència del clima, es veurà seriosament afectat per l'escalfament atmosfèric. La vinya és molt sensible als canvis de temperatura i un increment d'aquest tipus podria originar canvis dràstics en la qualitat i en la identitat dels vins.
Els cellers d'Espanya volen assumir la seva part de responsabilitat en aquest problema i es plantegen què podem fer per reduir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle.
Creiem que l'organització d'aquesta jornada de WINERIES FOR CLIMATE PROTECTION pot ajudar-nos a les bodegues a prendre consciència i a oferir solucions per frenar l'avanç de l'escalfament global
Aquest esdeveniment reuneix empreses vinícoles d'àmbit mundial que, així, poden intercanviar la seva experiència i donar a conèixer les millors pràctiques que s'han implantat en els cellers per reduir les emissions de CO2 i la conseqüent presència de carboni.

Aquesta jornada serà l'escenari de la signatura del Protocol de compromís de lluita per part del sector vitivinícola contra el canvi climàtic.
Serà una declaració d'intencions a nivell internacional, signada per totes aquelles empreses, associacions, entitats, personalitats ... que d'una manera directa o indirecta estan vinculades amb el sector vitivinícola.
La declaració neix a Barcelona i bianualment se celebrarà un acte on una nova denominació o zona vitivinícola internacional s'adhereix (França, Itàlia, Argentina, Xile, etc ...) o bé, un important mercat internacional importador de vins (Regne Unit o la Xina per exemple ). 
Aquest manifest reflectirà el compromís del sector espanyol i internacional per la millora en la utilització de les energies. En aquest projecte es concedeix especial importància a les tècniques per a la racionalització de l'ús de l'aigua. I es presta atenció al càlcul de la traça de carboni a l'atmosfera o a les conseqüències del desenvolupament sostenible en la producció i la comercialització, o fins i tot en la promoció del territori.
La signatura d'aquesta declaració es farà en un acte i exclusiu previ a l'organització de Wineries For Climate Protection, reunint al màxim de personalitats del sector vitivinícola i mediambiental espanyol, així com a representants dels àmbits institucionals, socials i econòmics.

0 comentaris: