2.6.11

La totalitat de les empreses líders exigeix criteris de responsabilitat corporativa als seus proveïdors

• El 30% de les empreses continuen sense incorporar l'RC de manera estratègica en la seva organització.
• El 100% de les empreses líders gestiona l'RS des dels seus respectius Consells d'Administració.
• Segons dades extretes del "Estudi Multisectorial sobre l'Estat de la Responsabilitat Corporativa de la gran empresa a l'Estat espanyol 2011 ", obtingut sobre una mostra de 144 companyies entre les quals hi ha 18 sectors representats.


El Club d'Excel·lència en Sostenibilitat va presentar ahir l'"Estudi Multisectorial sobre l'Estat de la Responsabilitat Corporativa de la Gran Empresa a l'Estat espanyol 2011 ", acte en què ha participat el Director General d'Economia Social i RS.

Per a l'elaboració s'han tingut en compte les respostes de 144 empreses, xifra que implica un augment de participació en l'estudi de 23 empreses respecte a l'any 2009 destacant així el creixent interès que les empreses mostren en la matèria. El representant de l'Administració central ha indicat en la seva intervenció que avançar en la relació mútua entre empresa i societat multiplica els efectes positius per a l'empresa ja que "a més de rendibilitat econòmica, comporta rendibilitat social".

A més, ha afegit que desenvolupar mesures de Responsabilitat Corporativa permet "consolidar els elements de legitimació social de les empreses ". D'altra banda, i dins del canvi de model productiu que està impulsant el Govern espanyol, ha animat les empreses a competir apostant per la qualitat i l'excel·lència "perquè guanya l'empresa i la ciutadania ", i no "a la baixa" ja que seria perjudicial per a tothom.

Realitzat amb la col·laboració del Ministeri de Treball i Immigració, en l'estudi es realitza una classificació de dos tipus d'empreses pel que fa a la consolidació i implantació de les pràctiques de responsabilitat corporativa: "líders" i "majoria". Segons aquest criteri, són empreses líders 21 de les participants, la qual cosa representa el 15% de la mostra, igual que en l'estudi 2009, fet que permet comparar els resultats entre ambdues edicions tot i que les empreses que formen part d'aquest segment han variat respecte a la publicació anterior.

L'informe analitza l'estat de l'RC sobre l'anàlisi de les dades obtingudes en base a les pràctiques responsables de 144 companyies i la seva gestió tècnico-econòmica, social interna i externa, ambiental, de govern corporatiu i de relació amb els grups de interès. Es reforça en aquesta edició alguns aspectes com la gestió responsable de la cadena de proveïdors, els drets humans o la incorporació de les TIC per a la millora de l'eficiència i la gestió de processos.

"La responsabilitat corporativa és sempre rendible. Tant ara, amb l'actual recessió com en una situació econòmica estable, l'estudi demostra que hi ha una correlació directa entre la sostenibilitat i la millora de resultats ", assegura Joaquim Borràs, President Executiu de ISS Facility Services

En opinió d'Ángel Ibisate, director de Responsabilitat Corporativa i Qualitat de Red Eléctrica de España i director de l'estudi: "Després de 3 Estudis multisectorials sobre l'estat de l'RC al nostre país, aquest estudi permet situar-nos en una posició a través de la qual podem comprovar què han fet les empreses per dissenyar i integrar l'RC en els seus sistemes de gestió durant els sis últims anys. D'altra banda, encara que el nombre de grans empreses que operen a Espanya sota l'RC és reduït, Espanya disposa d'un conjunt d'empreses líders, que ho són tant a nivell nacional com internacional ".

Per a Isabel Castillo, directora de Projectes del Club d'Excel·lència en Sostenibilitat i Coordinadora de l'Estudi: "Cada vegada són més les organitzacions interessades en la responsabilitat corporativa, així ho demostra l'augment en el nombre d'empreses participants en aquesta darrera edició de l'estudi. A més, des de la primera edició, publicada el 2007, fins a l'actual, s'ha notat que les empreses, sobretot les líders, han anat madurant en la gestió de la responsabilitat corporativa amb l'adopció d'estratègies, polítiques i plans d'acció cada vegada més concrets, s'han alineat els objectius de la responsabilitat corporativa amb l'estratègia de la companyia cap a un model de sostenibilitat econòmica, ambiental i social compromès i, sens dubte, rendible per a l'empresa ".

Club d'Excel·lència en Sostenibilitat

El Club d'Excel·lència en Sostenibilitat és una associació empresarial formada per un grup de
grans empreses que aposten pel creixement sostenible des del punt de vista econòmic, social i ambiental amb l'objectiu de ser:
• Un fòrum de diàleg amb stakeholders
• Plataforma de benchmarking en Desenvolupament Sostenible.
• Transmissors de bones pràctiques en Responsabilitat Corporativa al teixit empresarial espanyol

0 comentaris: