1.1.12

MEMÒRIA RSE 2011: Compromisos amb iniciatives externes

Nota: aquest escrit és part de la memòria 2011 d'RSE de Responsabilitat Global. Està obert a rebre aportacions i comentaris (podeu clicar a sota on diu 'comentaris'). Les aportacions fetes serviran per a millorar o esmenar el document final.

Compromisos amb iniciatives externes

Manifestem que compartim els següents codis o iniciatives [GRI 4.12]:
Participació a la societat civil

Estem vinculats a les següents organitzacions [GRI 4.13]:

Com a soci d'organitzacions professionals o vinculades a la matèria d’RSE:
Algunes de les altres organitzacions de les quals participem (soci, patró o donant) [1]:
Altres organitzacions de les quals som socis i que tenen caràcter de proveïdores: Cooperativa Abacus www.abacus.cat, RACC www.racc.cat, Assistència Sanitària Col·legial www.assistencia.cat.

En el cas de les fundacions Catalunya Voluntària (des del 2007) i ACIDH (des del 2011), la implicació és activa com a membre dels patronats. Entenem que aquesta dedicació forma part del nostre voluntariat d’empresa. Hi destinem la nostra col·laboració altruista en forma de dedicació de temps i responsabilitats, de la mateixa manera que en períodes anteriors hem brindat aquest voluntariat a altres organitzacions.

[1] Hem inclòs totes les entitats de les que formem part, ja que considerem que aquest és un actiu per a un professional en el sentit que mostra part del seu compromís amb la fortalesa de la societat civil i la participació comunitària. Nota: en el cas de Greenpeace, la titularitat és a nom de la cónjuge.