8.1.12

Nacions Unides va presentar informe mundial sobre voluntariat


Al novembre va ser presentat anticipadament a Barcelona amb motiu del 2n Congrés Europeu del Voluntariat

Recentment, com a tancament del desè aniversari de l'Any Internacional del Voluntariat, es va presentar el primer informe sobre l'estat del voluntariat en el món (IEVM), publicat pel programa de Voluntaris de les Nacions Unides (VNU). L'objectiu d'aquest document és millorar el reconeixement, la facilitació, la creació de xarxes i la promoció del voluntariat a escala global.

Antecedents

Des del Any Internacional dels Voluntaris (AIV) el 2001, successives resolucions de l'Assemblea General de les Nacions Unides han reconegut les contribucions significatives del voluntariat al desenvolupament econòmic i social. La resolució A/Res/63/153 de l'Assemblea General de les Nacions Unides, aprovada el 2008, reafirma la rellevància que té el voluntariat en la consecució dels ODM. Insta que el desè aniversari de l'Any Internacional dels Voluntaris es celebri el 2011 com el "AIV +10", i el programa VNU es designa com a punt focal del AIV +10.  


Com a expressió d'aquest rol organitzador, el programa VNU va considerar que aquest era el moment adequat per encarregar una publicació mundial que es titulés Informe sobre l'estat del voluntariat al món. Aquest Informe ofereix informació i promoció per a la funció i la contribució del voluntariat en els àmbits de la pau i el desenvolupament, que inclou la consecució dels ODM. 


Procés 


La preparació de l'Informe sobre l'estat del voluntariat al món ha implicat una gran varietat d'activitats de recerca i altres tasques relacionades. Aquestes es van realitzar per tal de garantir la consideració més àmplia possible de la informació disponible. Així mateix, es van tenir en compte les opinions de les parts interessades en el camp del voluntariat, com polítics, representants de governs, funcionaris internacionals, acadèmics, professionals en matèria de desenvolupament i voluntaris. 


Les activitats van incloure una revisió del material publicat; investigació sobre la estimació de la magnitud del voluntariat utilitzant dades nacionals, l'anàlisi de terminologia relacionada amb el voluntariat mitjançant bancs de dades internacionals, la preparació d'estudis d'antecedents temàtics; entrevistes exhaustives, l'establiment d'una xarxa d'investigadors en línia sobre refranys populars i mitjans de comunicació; debats en línia en xarxes de desenvolupament, i consultes regionals i temàtiques. 


Informe 


L'Informe sobre l'estat del voluntariat en el món fomenta una millor comprensió del que significa el voluntariat. Demostra la universalitat, abast i àmbit d'aplicació del voluntariat, a més de les noves tendències del segle XXI. El document examina les importants contribucions del voluntariat en diferents esferes, com els mitjans de vida sostenibles, la inclusió i la cohesió social, la reducció del risc de desastres, la governança i la participació política. 


Mitjançant propostes sobre com el voluntariat pot seguir avançant, l'Informe també proporciona una visió alternativa del que pot ser una societat millor. L'Informe assenyala que, en la majoria de societats del món, els voluntaris contribueixen de forma significativa al desenvolupament econòmic i social . A través de les seves accions voluntàries, milions de persones col · laboren per poder complir els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni(ODM). 


El Informe està publicat en línia i també es pot sol · licitar un exemplar imprès
Descarregar Informe sobre l'estat del voluntariat en el món (IEVM)

Acceder a la sección Décimo Aniversario del año del Voluntariado

Font: http://lasociedadcivil.org/softis/nv/1206