2.1.12

MEMÒRIA RSE 2011: Perfil de l'organització

Nota: aquest escrit és part de la memòria 2011 d'RSE de Responsabilitat Global. Està obert a rebre aportacions i comentaris (podeu clicar a sota on diu 'comentaris'). Les aportacions fetes serviran per a millorar o esmenar el document final.

Responsabilitat Global és una identitat a internet (www.responsabilitatglobal.com) que funciona com a marca de les activitats professionals de Josep Maria Canyelles (professional autònom). [GRI 2.1] [GRI 2.6]

Des d’un punt de vista d’activitats continuades i significatives, actua preferentment a Catalunya [GRI 2.5]. De manera puntual també s’han fet activitats en altres territoris com Palma (sobre el "2011 · Any Europeu del Voluntariat"), Belfast (Irlanda del Nord) i Elgoibar (Euskadi).

La clientela correspon a organitzacions dels tres sectors: privat, públic i social (organitzacions no lucratives). En els indicadors d’ingressos es pot veure la distribució segons sector [GRI 2.7].

Responsabilitat Global funciona preferentment per mitjans online o in company. La seu legal es troba a Vilanova i la Geltrú (Catalunya) [GRI 2.4]

Altres presències a internet

Col·laboracions

Donat el caràcter d’activitat professional sense personal contractat, no correspon parlar d’estructura operativa de l’organització ni de divisions. No es disposa de cap empresa ni entitat jurídica. No obstant, existeix una relació permanent amb algunes organitzacions, que fa que es pugui parlar de treball en xarxa i en algun cas d’aliances estratègiques, o que es puguin prestar certs serveis sota formulacions conjuntes o amb acords de desenvolupament: Associació per a les Nacions Unides (amb una relació continuada des de l’any 2004), Fundació Pere Tarrés( amb una relació quasi continuada des de l’any 1989), i amb altres professionals de la consultoria (durant el 2011: Mèntor) o recursos informàtics (Fundació Iwith i Fundació Equilibri). [GRI 2.3]

No disposem de cap persona contractada [GRI 2.8] i no s’ha produït cap canvi significatiu durant el període 2011 cobert per aquesta memòria, ni en els exercicis previs [GRI 2.9].