1.1.12

MEMÒRIA RSE 2011: Societat / Society / Sociedad

Multes [GRI SO8]

Durant el 2011 he rebut una multa de trànsit:

-Per excés de velocitat a l'autopista AP68 a la Rioja (141 en zona 120). No era en el marc d'activitat professional, però donat el caràcter d'autònom i que es fa difícil diferenciar, informo de totes les sancions rebudes, indistintament de si s'han originat en activitat professional o no.


Responsabilitat Global es va dotar d’una política d’urbanitat en la qual aborda la qüestió de les bones pràctiques en l’ús dels vehicles privats.

PROPOSTA: En el cas d’un professional autònom, el respecte al compliment normatiu pensem que ha de tenir en compte també les multes de trànsit, atès que sovint el vehicle constitueix un instrument d’ús intensiu o rellevant. De fet, l’actitud al volant i les seves conseqüències és una dimensió de la urbanitat i aquesta no deixa de ser una manera de poder pressuposar altres actituds professionals i vitals. El civisme i els compromisos socials són un pas més elevat però que s’ha de sostenir sobre la base d’un capteniment, unes formes i una urbanitat que facin possible la convivència.