27.1.12

Els canvis necessaris en la regulació del mercat laboral

Aquest dilluns vaig assistir a la sessió del treball del Grup Repensar les Polítiques Socials i el Centre d’Estudis Jordi Pujol on es va tractar dels canvis necessaris en la regulació del mercat laboral i en les polítiques d’ocupació. Vam tenir dues sòlides intervencions d'Esther Sànchez, Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals del Govern i del Catedràtic del Dret del Treball d’ESADE Salvador del Rey. Fou una sessió útil i inspiradora. Us aporto un breu vídeo de síntesi i les piulades que vaig fer.

Les meves piulades al twitter:

Esther sanchez: estem intentant introduir la perspectiva psicosocial en l'acompanyament ja que es donen riscs #repensarlasocietat

Morist (Creu Roja): el govern ha de marcar quins son els sectors estratègics on hem d'orientar la formació #repensarlasocietat
Sobre funcionaris SOC: participant diu que per a curs de form.l'obligaven a disposar de carraus pq una norma ho mana! #repensarlasocietat

Garrofé: cal un relat public mes nítid sobre el que es pretén i assegurar coherència entre discurs agosarat pràctiques #repensarlasocietat

Parody pateix pels joves. Es un tema de patriotisme. No vol un país amb joves sense futur i els +formats marxant #repensarlasocietat

Esther sanchez: Si tenim una cultura de la concertació diferent, uns valors dif., cal que ens hi posem ja #repensarlasocietat

Model catala de relacions laborals: ara o mai. La darrera reforma ho complica molt, hem de fer els deures #repensarlasocietat

Esther sanchez: s'han fet cursos d'angles i ofimatica... Això es tot? Cal una visió estratègica, alinear... #repensarlasocietat

Esther sanchez: a base d'un model de subvencions durant molts anys hem creat un nyap. Calen reformes revolucionàries #repensarlasocietat

Esther sanchez aposta per un model social de mercat basat en flexicuretat. #repensarlasocietat
Esther sanchez: aturats q tenim seran difícils d'inserir si no es formen. Ocupació que es crearà no serà baix perfil #repensarlasocietat
 
S.del Rey: un emprenedor hauria d'estar fora de la normativa d'acomiadaments, com a Alemanya, facilitant emprenedoria #repensarlasocietat
 
S.del Rey: el marc laboral no hauria de ser una complicació sinó facilitar la vida a les empreses, competitivitat! #repensarlasocietat
 
S.del Rey: no te res a veure el que exposen els preambuls amb l'articulat de les Ref.lab: es queden a mig camí #repensarlasocietat
 
S.del Rey: o fem la Ref.laboral o la recepta la trobarem al FMI... #repensarlasocietat

Si sobren 10.000 arquitectes que ja trobaran feina se'ls ha d'ajudar a veure com es reorienten, on orienten capacitats #repensarlasocietat

Ara no toca tant destinar recursos a intermediacio sinó a altres: acompanyar persones a redefinir carrera #repensarlasocietat

França: empreses amb molts temporals han de destinar recursos a la seva capacitació per a assegurar-ne l'ocupabilitat #repensarlasocietat

Esther sanchez: fiscalitat hauria de ser variable en funcio del rendiment social de l'empresa: genera costos o benef. #repensarlasocietat

Esther sanchez: no es tot un tema de reformes laborals; caldria + #rse de les empreses i dels treballadors #repensarlasocietat

A cap país europeu opten per la bonificació! Cal veure com s'orienta la despesa en Pol.act. ocup, poden ser pernicioses #repensarlasocietat

Reforma del 2001: creix la contractació, +població ocupada, pero no disminueix atur, emmascarat en sit.creixement #repensarlasocietat

94 es deixava molt camp a la neg.collectiva. I al 97 es fa un nou marc mes tancat que redueix molt l'atur #repensarlasocietat

Ref.Lab.94: acaba augmentant molt la temporalitat. I les mesures de foment contr.juvenil no s'usa adequadament #repensarlasocietat

Esther sanchez: la reforma lab. del 94 va ser la mes sistemica pero va fallar pq els agents soc. no se la sentiren seva #repensarlasocietat

...pero a Euskadi hi ha dif. significatives: fiscalitat, pes de cooperativisme i model de gestió, i pol. industrials #repensarlasocietat

Sempre es parla de reformar el marc laboral com la panacea pero amb el mateix marc a Euskadi tenen menys atur! #repensarlasocietat

Escoltant l'Esther Sánchez, SG Rel.Lab. Generalitat, sobre el marc laboral #repensarlasocietat