19.1.12

GUIA "La radioactivitat i la salut"

Les avaluacions més recents de les emissions radioactives de la catàstrofe de Fukushima indiquen que, fins al mes d'octubre, uns 36 peta becquerels (36.000.000.000.000.000) de radiació han estat abocats, la majoria al mar (aproximadament un 80%) i la resta a terra (un 20%).

Es tracta d'un volum de radiació considerable, com que es tracta d'elements de llarga vida, la contaminació que generaran, i els seus efectes sobre la salut i el medi ambient deixaran inevitables seqüeles. Però quines?

Però també sense catàstrofe, les centrals nuclears també contaminen radioactivament l'entorn quan funcionen de manera rutinària. A Catalunya, els tres reactors nuclears en funcionament van emetre 60 tera becquerels (60.299.541.800.000) de radiació l'any 2009, i 75 tera becquerels (75.748.924.120.000) l'any 2010. Un quantitat de radiació també considerable, encara que sigui inferior al que està emetent Fukushima.

Es tracta d'un procés silenciós i indetectable que s'estén en primer lloc per les comarques de Tarragona a on funcionen els reactors nuclears, però que desprès es dispersa per tota Catalunya, i més enllà. Una de les majors fonts de contaminació radioactiva de les centrals d'Ascó i Vandellòs és el Triti, un isòtop de l'hidrogen que es pot combinar amb oxigen formant aigua tritiada, que no es pot distingir de l'aigua natural i que, d'aquesta manera, entra als cicles biològics. El 89% de les emissions radioactives de les nuclears a Catalunya de l'any 2009 van ser de Triti, en forma líquida o coma gas; l'any 2010 van ser del 91%.

El Triti té un període de semidesintegració de 12,3 anys, el que significa que es necessiten més de 200 anys per a que deixi de representar una amenaça per a la salut.

Com que aquesta contaminació radioactiva és inevitable, les autoritats la consideren “normal”. És realment així? Les baixes dosis de radiació no tenen efectes? Que representen per a la nostra salut?

Per ajudar a entendre el que significa la radiació de Fukushima, Ascó, Vandellòs, o de cadascuna de les centrals nuclears en funcionament, des de l'Observatori de l'Energia de Catalunya (OEC) s'ha editat la breu guia "La radioactivitat i la salut" que intenta aclarir conceptes bàsics per a que cada persona pugui formar-se la seva opinió.

Presentació del dossier sobre la radioactivitat i la salut

Publicat el 7 desembre 2011 per aljibes

Tan sols 10 pàgines per saber el mínim necessari sobre una de les causes principals de problemes de salut.

Hem de tenir clar que:
La radioactivitat és una de les formes d’energia que l’ésser humà no percep
amb els sentits. Això ens crea indefensió i fa que ens puguin enganyar
fàcilment.

La indústria nuclear té el seu origen en el poder militar ja que és una manera
d’obtenir plutoni per fer bombes. Això explica el gran interès dels poders polítics
per impulsar-la en els seus inicis.

La indústria nuclear amaga els problemes de la radiació sobre la salut amb el
consens de governants i polítics, sota la pressió social del interessos econòmics
que s’acaben creant al voltant d’aquesta indústria.

Els límits relatius a les dosis admissibles canvien sovint, seguint els criteris
dictats per aquests interessos econòmics i polítics.

Qualsevol dosi, per petita que sigui, pot produir efectes a llarg termini. La
gravetat dels efectes és independent de la dosi, ja que els efectes es
produeixen d’una manera aleatòria. Fet pel qual no hi ha cap dosi segura.

LLEGEIX EL DOSSIER

CONTINGUTS DEL DOSSIER
- SOBRE AQUEST MANUAL
- RADIOACTIVITAT PROVINENT DE L’ENERGIA NUCLEAR
- EFECTES DE LA RADIACIÓ IONITZANT EN EL COS HUMÀ
- EFECTES DE LA RADIACIÓ EN DOSIS INSTANTÀNIES A CURT TERMINI
- DOSI MÀXIMA PERMESA / LLINDAR DE PERILLOSITAT
- CONTAMINACIÓ DE LES CADENES TRÒFIQUES ALIMENTÀRIES
- MESURES DE PROTECCIÓ I SEGURETAT
- LA RADIOACTIVITAT COM A FACTOR REGRESSIU EN L’EVOLUCIÓ DE LES ESPÈCIES
DEL PLANETA TERRA
- CONCLUSIÓ