1.1.12

MEMÒRIA RSE 2011: Responsabilitat sobre productes / Product Responsibility / Responsabilidad sobre productos

Nota: aquest escrit és part de la memòria 2011 d'RSE de Responsabilitat Global. Està obert a rebre aportacions i comentaris (podeu clicar a sota on diu 'comentaris'). Les aportacions fetes serviran per a millorar o esmenar el document final.Comunicació [GRI PR6]

Durant el 2011 hem seguit publicant articles i reflexions per mitjà del bloc i també en altres mitjans. El bloc Responsabilitat Global ha tingut un ritme mitjà d'entre 2 i 3 entrades diàries, incloent informacions i esdeveniments sobre RSE.

Les informacions que publiquem al bloc es distribueixen també per Facebook i LinkedIn, i enguany també hem incorporat el Twitter. A més, col·laborem a compartir el coneixement a través d'aquests mitjans quan assistim a algun acte sobre RSE.

Hem publicat la nostra newsletter mensual, que ha augmentat els destinataris en 2.000 durant el 2011 superant els 9.000. A més, aquest agost vam arribar a 150 newsletters sobre RSE en 6 anys, que mostra la nostra continuïtat i fidelitat en la divulgació del coneixement. Enguany n'hem fet 14 edicions, dues més que mesos, com a conseqüència de l'activitat especial pel Congrés i el Marketplace:

Nov'11: Proposta Vol. d'Empresa
Nov'11: Participeu al Marketplace
Oct'11: Participeu al Congrés
Oct'11: Congrés Obert Voluntariat
Set'11: Màster Emprenedoria social
Ago'11: Congrés Volunt. / Barça
Jul'11: Programa tRanSparÈncia
Juny'11: Memòries integrades
 
Mai'11: Nou curs RSE UOC 
Abr'11: RSE vs Sostenibilitat 
Mar'11: Nous actes i cursos 
Feb'11: Any Europeu Voluntariat 
Gen'11: Manual Empresa i llengua 
Responsabilitat Global no fa ús de canals publicitaris, de manera que durant el 2011 (i tampoc en exercicis anteriors) no ha destinat cap recurs a publicitat corporativa. Els canals comunicatius propis (bloc i newsletter) tenen un caràcter igualment no publicitari. Això és especialment rellevant en el cas del newsletter.

Tot i que la publicació i enviament d’un newsletter mensual és lògicament un instrument de posicionament professional, la seva orientació no té un perfil en absolut comercial sinó netament orientat a la pròpia missió. Aquest canal planteja com a objectiu propi la promoció de la cultura de la responsabilitat social i únicament ha incorporat informació de venda de productes/serveis de manera molt complementària, amb l’excepció dels cursos de formació.

ANÀLISI DE CAS: Hem millorat aspectes de la nostra transparència aportant de manera fàcilment accessible la informació de les publicacions realitzades o els vídeos, visibles tots al lateral del bloc. Creiem que donar a conèixer aquests materials forma part de la nostra transparència corporativa, de la nostra missió de divulgar l'RSE, i també ajuda en el treball en xarxa amb altres professionals en la mesura que podem compartir coneixements.


No s’ha detectat cap incompliment ni s’ha produït cap reclamació. Les millores introduïdes en anys anteriors han fet possible que es minimitzin els errors. Es preveu incorporar un nou sistema d'enviament de butlletins durant el 2012 que permeti disminuir els retorns per consideració errònia de spam. [GRI PR7].

Llenguatge inclusiu [GRI PR6]

Responsabilitat Global ha procurat introduir algunes millores en els usos lingüístics pel que fa a la inclusivitat, és a dir, facilitar que cap persona o col·lectiu se sentin exclosos del discurs per un ús discriminatori, invisibilitzador o ofensiu de les expressions, ja sigui per raons sexistes o de col·lectius especials, culturals o nacionals, etc.

En qualsevol cas, no s’ha subscrit cap codi sobre llenguatge no sexista o similar ja que creiem que cal trobar una línia adequada a allò que la societat pot acceptar, a allò que la llengua pot suportar, i allò que la lògica de l’RSE ens pot marcar metodològicament. En aquest sentit, tenim pendent d'establir un compromís escrit sobre la política pròpia respecte al llenguatge inclusiu.

Compliment normatiu i privadesa de les dades

No ens consta cap incompliment normatiu pel que fa al subministrament de productes i serveis i no s’ha rebut cap multa per aquest concepte [GRI PR9]. Tampoc s’ha detectat cap mala gestió en relació a les dades personals ni s’ha produït cap reclamació [GRI PR8].

Com a política corporativa de màxim respecte a les dades personals, les trameses per correu electrònic que tenen diversos destinataris emeses per Responsabilitat Global sempre es fan amb ocultació de les adreces electròniques, excepte lògicament en el cas de grups de treball o de destinataris coneguts entre si.