23.2.15

6a Jornada d'Auditoria: La gestió del risc en el Sector Públic

El proper 16 d'abril tindrà lloc la 6a Jornada d'Auditoria del Sector Públic organitzada pel Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC), amb el tema de la gestió del risc en el Sector Públic.


6a JORNADA D’AUDITORIA DEL SECTOR PÚBLIC
“LA GESTIÓ DEL RISC EN EL SECTOR PÚBLIC”


Dia: 16 d’abril de 2015
Lloc: Sala d’Actes del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC)
c/ Sor Eulàlia d’Anzizu, 41, 08034, Barcelona

Convocatòria oberta, fonamentalment dirigida a:
 • Professionals dels diferents òrgans de control intern i extern del Sector Públic.
 • Professionals que presten els seus serveis en àmbits de control d’entitats i empreses públiques.
 • Auditors i personal de firmes d’auditoria interessats en col·laborar en el control del Sector Públic.
Les quotes d’inscripció són:
 • Col·legiats: 100€
 • No col·legiats: 125€
Inscripció on-line a través de la pàgina web del CCJCC: www.auditors-censors.com

Homologació:
L’assistència a aquesta Jornada està homologada amb 1,5 hores d’FPC en Auditoria i 1,5 hores d’FPC en Altres matèries

Programa:

9:00h–9:30h      Acreditació

9:30h-10:00h     Inauguració
 • Jaume Amat, Síndic Major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya   
 • Daniel Faura, President del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya
10:00h–11:00h  Conferència inaugural:

Presentador: Antoni Gómez, Vicepresident del CCJCC  
Conferenciant: Olayo Eduardo González, Cap de la Fiscalia del Tribunal de Comptes d’Espanya

11:00h–11:30h  Pausa – cafè

11:30h–13:00h  Sessió: “Identificació del mapa de Riscos”

Coordinador:     Ferran Rodriguez, Membre del Consell Directiu del CCJCC           
Ponents:
 • Ramon Moles, Professor de Dret Administratiu de la UAB
 • Joan Guerrero, Interventor adjunt per a la Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya
 • Miguel Miaja, Director General Financer de ADIF, Exdirector de l’Oficina Nacional d’Auditoria
13:00h–14:30h  Còctel dinar

14:30h–16:00h  Sessió: “Eines de prevenció”

Coordinador: Donato Moreno, Vicepresident del CCJCC   
Ponents:  
 • Miguel Olivas Arroyo, Sindicatura de Comptes  de la Comunitat Valenciana
 • Albert Llado, GRC Auren Consulting
 • Joan Camps, Soci d’Uniaudit  Oliver Camps
16:00h–17:30h  Panel de Debat: “Riscos, Control i Retiment de Comptes”

Coordinador:     Pere Ruiz, President de la comissió del sector públic de l’ICJCE
Ponents:  
 • Antonio López, President de la Cámara de Cuentas de Andalucía  
 • Antonio Arias, Síndic de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias  
 • José Ignacio Cabeza, Cámara de Comptos de Navarra
 • Miguel Ángel Cabezas de Herrera, President de la Fundació FIASEP 
17:30h–18:00h  Conclusions i Clausura
 • Xavier Amor, President de la Federació de Municipis de Catalunya
 • Miquel Buch, President de l’Associació Catalana de Municipis (pendent de confirmar)
 • Petra Sáiz, Presidenta del Colegi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local de Barcelona
 • Daniel Faura, President del CCJCC  
Vegeu programa en pdf

0 comentaris: