6.2.15

Durant el 2014 he rebut les següents multes de trànsit

Multes [GRI SO8]
MEMÒRIA RSE 2014: Societat / Society / Sociedad

Durant el 2014 he rebut sols la següent multa de trànsit:
  • Per excés de velocitat a l'autopista C-32 (112 en zona 90)
Després que al 2012 tingués un augment en les multes de trànsit, valorant que va ser una situació excepcional, tant al 2013 com 2014 he retornat a un nivell acceptable:


Cal dir que anualment faig entre 15.000 i 20.000 kms, comptant tant els particulars com els professionals, i que les multes de les quals informo en aquest gràfic les inclou totes, tant si s'han produït amb un ús particular com professional.

Incompliments no sancionats

D'altra banda, he fet de manera conscient i voluntària un incompliment, pel qual no he rebut cap sanció:
  • Des de fa més d'12 anys porto la "E" de la matrícula del darrere tapada amb un adhesiu "CAT". Mai he rebut cap sanció per aquest fet.
Es tracta d'una protesta de caràcter polític per la imposició d'una nacionalitat sobre la qual els catalans no hem pogut expressar-nos democràticament. 


Política d'urbanitat

Responsabilitat Global es va dotar d’una política d’urbanitat en la qual aborda la qüestió de les bones pràctiques en l’ús dels vehicles privats.

PROPOSTA: En el cas d’un professional autònom, el respecte al compliment normatiu pensem que ha de tenir en compte també les multes de trànsit, atès que sovint el vehicle constitueix un instrument d’ús intensiu o rellevant. De fet, l’actitud al volant i les seves conseqüències és una dimensió de la urbanitat i aquesta no deixa de ser una manera de poder pressuposar altres actituds professionals i vitals. El civisme i els compromisos socials són un pas més elevat però que s’ha de sostenir sobre la base d’un capteniment, unes formes i una urbanitat que facin possible la convivència.


Apunt anterior: 5.1.14 Durant el 2013 he rebut les següents multes de trànsit