24.2.15

Catàleg tallers tutorats de la Diputació de Barcelona - 2015

Responsabilitat Global ofereix dues activitats dins el recull d'activitats de suport a l'activitat empresarial de la Diputació de Barcelona.

Aquest Recull [en format pdf] presenta 165 activitats, en format taller o sessió, adreçades a empreses, principalment micro i pimes, i persones emprenedores, amb una metodologia i característiques determinades, que es posen a disposició dels ens locals per tal que incorporin, les que considerin oportunes, a la seva oferta de serveis. Els destinataris finals del Recull són les empreses del territori, principalment micro i pimes, i persones emprenedores que s'adrecen als serveis locals de suport empresarial, a través dels quals es realitzen les activitats d'acompanyament, formatives i informatives corresponents.

La Diputació de Barcelona ha publicat el recull d'activitats de suport a l'activitat empresarial, en el qual s'ha demanat a Responsabilitat Global d'oferir les següents propostes d'un taller tutorat i una sessió informativa:

  • Taller tutorat: Gestionar els valors de l’empresa (pg. 125)
  • Sessió informativa: La responsabilitat social de les empreses: millorar la gestió i la competitivitat (pg. 165)

Aquests són els continguts de cadascuna de les propostes:

Gestionar els valors de l’empresa
Estratègia i RSE

OBJECTIUS
Per a moltes pimes, les bones pràctiques de Responsabilitat Social no són un fet desconegut. L’oportunitat es dóna quan aquestes accions formen part d’un compromís, d’una manera d’entendre l’empresa i d’una visió estratègica. Aleshores podem desenvolupar un pla per a posar en valor aquest actiu de l’organització, trobant la millor manera de comunicar-la i projectar-la externament.
- Comprendre el sentit estratègic de l’RSE per a una pime o microempresa.
- Clarificar els valors de l’empresa i comunicar-los per mitjà de codis ètics i altres canals.

CONTINGUTS
A) Tutoria grupalB) Tutoria individualitzada
C) Sessió de traspàs amb l'ens local
  • PERFIL DELS PARTICIPANTS: Personal directiu de les empreses (direcció, personal, màrqueting i comunicació, etc).
  • EXPERT: Josep Maria Canyelles (Responsabilitat Global)

La responsabilitat social de les empreses: millorar la gestió i la competitivitat
Responsabilitat social a l'empresa
Codi: S/SR5

OBJECTIUS
Fomentar que les pimes prenguin l’RSE com un estil de gestió propi vinculat als valors de l’empresa i integrat a la seva estratègia.

CONTINGUTS
- Comprendre què pot aportar l’RS a les pimes.
- Conèixer els fonaments sobre com es gestiona l’RS a les pimes.
- Entendre casos concrets d’RS a les pimes.

  • PERFIL PARTICIPANTS: Personal directiu de les empreses i a persones emprenedores.
  • DURADA TOTAL (HORES): 3
  • EXPERT: Josep Maria Canyelles (Responsabilitat Global)
Font: Catàleg de la Diputació de Barcelona

0 comentaris: