21.2.15

2015, Any Europeu del Desenvolupament

EYD 2015La Unió Europea ha declarat el 2015 com a Any Europeu del Desenvolupament, que se celebrarà sota el lema ' El nostre món, la nostra dignitat, el nostre futur'. Coincideix, a més, amb la data límit per al compliment dels Objectius de Desenvolupament del Mil·leni (ODM).

L'objectiu de l'Any Europeu del Desenvolupament és augmentar la conscienciació dels ciutadans europeus sobre el paper que juga la UE en el desenvolupament internacional i en la resposta als reptes globals, alhora que animar-los a comprometre's i a participar de forma activa en el desenvolupament internacional i en les accions de l'Any Europeu.

A més, el 2015 és l'any fixat per assolir els objectius del Mil·lenni i el moment en què els debats a escala mundial hauran de convergir en un marc d'actuació únic per a l'eradicació de la pobresa i el desenvolupament sostenible en l'Assemblea General de l'ONU que tindrà lloc el setembre. També és l'any en què es decidirà un nou acord internacional sobre el clima en la Conferència del Canvi Climàtic de les Nacions Unides a París.