9.11.13

Montserrat Llobet va presentar el model de Responsabilitat Social de la seva tesi

Extret de: Aire fresc per a la Responsabilitat Social (blog de la Comissió d'RS de l'ACCID)
 
El passat dia 6 de novembre a la nova seu de l'Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció-ACCID, la Montserrat Llobet va fer una breu presentació de la seva tesi doctoral titulada "Què és la Responsabilitat Social de les Organitzacions i Com es mesura?". Aquesta recerca dóna un enfocament totalment nou a la matèria proposant una definició i un sistema d'indicadors per mesurar la Responsabilitat Social, ambdues propostes valides per a qualsevol tipus d'organització, ja siguin empreses, administracions públiques o entitats no lucratives.

La investigació realitzada sota la tutoria de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques de l'UAB es fonamenta en la Teoria de les Necessitats Humanes (Doyal & Gough, 1994) i el concepte de Qualitat de Vida desenvolupat per Julio Alguacil (2000). Aquesta teoria, adoptada pel Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament-PNUD, identifica la salut física i l'autonomia crítica com les necessitats humanes bàsiques i universals, i la qualitat de vida com la forma d'optimitzar aquestes necessitats humanes. Així, la Responsabilitat Social de tota organització es considera la seva contribució a la qualitat de vida de totes les seves parts interessades: persones que hi treballen, persones i organitzacions consumidores dels seus productes, organitzacions proveïdores i altres persones afectades pel desenvolupament de les activitats de l'organització.

La recerca va tenir molt bona acollida pel seu rigor, la seva capacitat d'explicar de manera senzilla una realitat complexa i per aclarir qüestions encara confuses com la voluntarietat o obligatorietat de la Responsabilitat Social, quins comportaments es poden considerar ètics i quins no, o quins criteris han de guiar la governança de les organitzacions.

També es va posar de relleu que la satisfacció de les necessitats humanes bàsiques solament es pot aconseguir a través d'una interacció social equilibrada entre l'esfera individual i l'esfera col·lectiva, per contribuir al Desenvolupament Humà Sostenible des dels tres sectors organitzacionals (empreses, administracions públiques i entitats no lucratives).  

Nota: la propera sessió de la Comissió d'RS tindrà lloc el dimecres 4 de desembre a les 18h, i la dedicarem a aprofundir en els indicadors del model que ha dissenyat Montserrat Llobet. Ja enviarem la convocatòria als membres de la Comissió perquè pugueu confirmar.

0 comentaris: