19.11.13

El Govern aprova el Codi de bones pràctiques per als alts càrrecs

  • Tal com vam anunciar des de Responsabilitat Global, el Govern de Catalunya s'ha dotat d'un codi de conducta per als Alts Càrrecs
  • El portal de la Transparència publica aquest codi i la retribució de tots els alts càrrecs i les seves dietes

El Consell Executiu ha aprovat el "Codi de bones pràctiques per als alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya" adreçat a tots els alts càrrecs de l'Administració. Aquesta mesura es deriva del compromís assumit pel president de la Generalitat, Artur Mas durant la celebració de les dues cimeres per a la regeneració democràtica i la transparència.

Tots els alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat hauran d'acceptar el contingut del codi ètic així com la publicació de les seves dades retributives en el portal de Transparència de la Generalitat. A partir d'ara, hi està disponible la retribució bruta anual de tots els alts càrrecs de la Generalitat, i de les seves empreses i entitats públiques, així com els complements remunerats per assistència a òrgans col·legiats com ara consells d'administració, consells de govern o consells socials, on també hi participen membres de la societat civil.

El Codi ètic aprovat no pretén substituir la legislació actual en matèria de regulació de les actuacions de l'administració pública sinó que tal i com estableix el preàmbul "formula una declaració de principis amb una finalitat deontològica i de respecte als valors que inspiren els seus continguts. Els valors que articulen aquest Codi són l'eficàcia, la integritat, l'honestedat, la prudència, la transparència, l'austeritat i el compromís efectiu amb el país i la seva ciutadania".

A través del portal de Transparència, els ciutadans no només poden accedir al compliment dels eixos del Pla de Govern sinó a tots aquells indicadors que avaluen i mesuren la gestió pública de l'Administració.

Amb l'aprovació del codi ètic, el Govern acompleix els 80 indicadors que marca l'Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas (INCAU) de la Transparency International.

<SPAN></SPAN> Codi de bones pràctiques


Altres entrades sobre RSA: http://responsabilitatglobal.blogspot.com/search/label/RSA