16.11.13

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú assaja una nova fórmula de participació ciutadana: les Assemblees Municipals Obertes (AMO)

AMO
  • Aquesta setmana ha tingut lloc la primera Assemblea Municipal Oberta (AMO)
L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú entén la Participació Ciutadana com a mitjà que afavoreix la intervenció dels ciutadans i ciutadanes en els assumptes públics i d'aquesta manera influir directa o indirectament en les polítiques públiques.  L'objectiu de la Participació Ciutadana és la corresponsabilització de tots els agents (ciutadans, entitats, polítics i tècnics) en la construcció compartida d'allò públic. Implica una nova manera de treballar conjuntament en la gestió pública, basada en el consens de tots els agents.

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú perceb la Participació Ciutadana com un procés educatiu que passa per aprendre a explicar les seves idees, escoltar els altres, consultar, debatre, negociar i sumar esforços per avançar plegats a fi de millorar el nostre entorn i participar en la presa de decisions, en el seguiment i el control del govern.

Les AMO

Es tracta d'una nova eina de participació ciutadana que permetrà que les entitats i els veïns i veïnes de Vilanova puguin presentar propostes sobre temes d'interès per la ciutat, debatre-les i finalment votar-les en l'assemblea.

Les AMO s'impulsen arrel d'una moció presentada per la CUP i aprovada al Ple Municipal de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú del dia 20 de maig de 2013.
 Font: www.vilanova.cat