9.11.13

Microempreses i Pimes de Sant Feliu de Llobregat volen gestionar la Responsabilitat SocialEl 31 d'ocubre passat va tenir lloc una Master class sobre el sentit empresarial de la responsabilitat social i el 7 de novembre un seminari sobre la gestió de l'RSE, totes dues a càrrec de Josep Maria Canyelles (Vector 5) i organitzada per l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

Ara sis microempreses i pimes s'han interessat per la gestió de la responsabilitat social empresarial, i estan rebent l'acompanyament expert per a identificar quines bones pràctiques porten a terme i quines àrees de millora poden abordar, tot integrant una metodologia de gestió de l'RSE adequada per a empreses de dimensions petites.

Per al territori, aquestes accions permeten avançar cap a la definició d'un territori socialment responsable, on l'RSE es vagi integrant en empreses diverses, en organitzacions, i formant part de cadenes de valor, de clusters, i dels valors socials.

L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat pretén així sensibilitzar i implicar les empreses locals en la gestió de la Responsabilitat Social.


L'objectiu d'aquesta formació és comprendre millor el sentit de la Responsabilitat Social Empresarial (RSE), com a enfocament de gestió orientat a un desenvolupament organitzacional que aporti excel·lència social i competitivitat a l'empresa.
L'RSE no és només un conjunt de bones pràctiques sinó una manera de relacionar-se amb l'entorn i aspirar al màxim desenvolupament en un context de màxima sostenibilitat. L'RSE es vincula al model d'empresa i a l'estratègia de mercat. En aquest sentit, es considera prioritari capacitar els empresaris i empresàries per tal que siguin capaços de liderar i coordinar el procés d'incorporació de l'RSE a les seves empreses com a mecanisme de promoció de la seva competitivitat i de compromís amb el territori i les seves necessitats.
Aquestes accions estan incloses en el Programa "La Responsabilitat Social: Un repte d'empreses i de ciutat" que l'Ajuntament està desenvolupant amb el cofinançament de la Diputació de Barcelona. El programa inclou diverses sessions de sensibilització i formació per a les empreses, així com un procés d'acompanyament per a aquelles que desitgin incorporar la gestió de la seva RSE com una estratègia de competitivitat i de millora continua.

0 comentaris: