2.11.13

El compromís de minimitzar el canvi de mòbil

L'impacte dels aparells tecnològics és enorme i creixent. A la manca d'esforç suficient per part de les companyies s'hi suma l'actitud per part dels usuaris, els consumidors, que tendeixen en general a una compra de substitució abans del que seria necessari.

Llegeixo avui aquesta notícia a El País:
15 mesos, vida mitjana d'un mòbil. Els espanyols canvien de mòbil fins a 4 anys abans de la seva obsolescència

L'esperança de vida d'un mòbil sol ser d'uns 5 anys encara que la majoria dels aparells són rebutjats quan encara tenen valor de mercat. Locompramos.es, dedicada a la compravenda d'aparells electrònics usats, s'estima que només 1 de cada 10 dispositius és reutilitzat i només un 5% de la població opta per la compra d'un terminal de segona mà per substituir l'anterior.

Es calcula que la vida mitjana d'un mòbil és de 9 mesos al Japó, 15 mesos a Europa i 18 mesos als Estats Units. Si es té en compte que només a Espanya actualment hi ha 1,2 línies de telefonia mòbil per cada habitant i que el 2012 es van registrar 15 milions de renovacions de terminals, el nombre d'aparells en desús augmenta diàriament. [continuar llegint a El País]
Com que crec que la corresponsabilitat i el compromís ens obliga a tots, em sembla que els professionals hem de tenir una actitud que també incorpori la responsabilitat social i la sostenibilitat en les nostres compres i en la renovació dels aparells tecnològics. Per això crec que em correspon retenir la informació del meu comportament sobre aquest punt per tal de poder-ho gestionar adequadament i poder informar-ne transparentment, fet que em permet ser autoexigent en el meu compromís alhora que poder compartir els punts de vista i les dificultats per a poder ser plenament coherent.

En el seu moment vaig formular per escrit un compromís professional de minimitzar el canvi de mòbil: (30.6.10) El compromís de minimitzar el canvi de mòbil. Posteriorment (31.3.11) el vaig actualitzar a El compromís de minimitzar el canvi de mòbil. I ara, amb motiu d'aquesta reflexió, actualitzo de nou les dades.

Tinc mòbil des del març del 1997 i en aquest període de 16,67 anys he disposat de 8 aparells diferents de telèfon mòbil, fet que suposa una mitjana de mitjana de 2,08 anys per unitat, que suposen una millora per allargament des de la darrera informació (1'8).

Vaig actualitzant aquest càlcul per tenir una noció precisa de quin ús en el temps dono a aquests aparells. A més, aportaré la dada subjectiva del motiu del canvi de cada unitat:

1) 1999: ple desfasament de l'aparell;
2) 2000: substitució per mòbil d'empresa
3) 2002: raons de salut (l'ús intensiu de l'aparell em produia mal de cap)
4) 2004: fi vinculació empresarial
5) 2006: per desperfecte
6) 2007: per a disposar d'un terminal que unifiques telèfon i palm
7) 2011: necessitat de compatibilitzar el terminal amb el canvi de SO a Apple