22.11.14

Canyelles a la comunitat professional holandesa: "la societat local és un stakehoder més a tenir en compte"

Josep Maria Canyelles presentant Respon.cat davant empreses i emprenedors holandesos a Catalunya
  • Aquest dimarts 18 de novembre va tenir lloc una trobada d'empreses i professionals holandesos instal·lats a Catalunya per tal d'abordar els reptes de responsabilitat social. 
  • Canyelles to the Dutch entreprises & professionals in Barcelona: "local society is one more stakeholder to take into account" 
Foto: Josep Maria Canyelles presentant Respon.cat davant empreses i emprenedors holandesos a Catalunya

Els ponents van oferir algunes mostres de compromisos avançats en aquest enfocament de gestió, mentre que es va voler que un expert local, Josep Maria Canyelles, hi aportés una reflexió sobre com s'entenia l'RSC des de Barcelona i Catalunya.

Canyelles va aportar algunes idees sobre el sentit integral de l'RSC, per tal de diferenciar-lo dels plantejaments de base solament ambiental o altres, i tot seguit va destacar aquells elements centrals en la metodologia de l'RSC com a ara el procés de diàleg amb els grups d'interès per a identificar correctament quins són els aspectes que una empresa hauria d'abordar en el marc de la política de responsabilitat social.

En aquest sentit, Canyelles va explicar que l'empresa ha d'assumir una responsabilitat primària per aquells impactes que genera i que són inherents a la seva activitat. I a partir d'aquí ha d'anar trobant com pot assumir responsabilitats secundàries o terciàries en funció de quines siguin les inquietuds i interessos dels seus grups d'interès i les capacitats i oportunitats de l'empresa.

Tot seguit va destacar que, a diferència d'alguns grups d'interès que es fan molt presents i mostren nítidament les seves demandes, la societat, com a stakeholder, sovint pot quedar en una posició allunyada, poc definida, sense inquietuds clarament manifestades. Això provoca que algunes empreses que arriben a Catalunya per a instal·lar-s'hi -com passa a qualsevol altre país- es preguntin si han de començar a col·laborar amb la primera organització que se'ls adreci o bé han de mirar de comprendre quines són aquelles matèries que estarien més alineades amb el sentiment local o l'estratègia de territori.

Canyelles va aprofitar la seva condició de coordinador de Respon.cat per a presentar aquesta iniciativa empresarial que precisament pretén aglutinar les empreses catalanes o que operen a Catalunya i que tenen un compromís de Responsabilitat Social més marcat. I va explicar que un dels projectes que està portant a terme en aquest moment servirà per a identificar i consensuar aquells grans temes que precisament voldrien servir per a convidar les empreses a posar-hi una especial atenció en la gestió de l'RSE, integrant-les voluntàriament com a aspectes rellevants en clau de territori.

Assistents a l'acte i representants de la comunitat van agrair les aportacions i van manifestar que sovint els aspectes comunitaris i fins i tot culturals no són tinguts en compte dins la gestió de l'RSE, de manera que constituïa una aproximació a tenir en consideració per anar-hi progressant. 

Els ponents van ser Katinka van Cranenburgh, Ruud Gal, Sander Laudy i Josep Maria Canyelles (presentacions de cada ponent al programa). L'acte va ser organitzat per l'Oficina Comercial dels Països Baixos a Barcelona, que forma part de l'Ambaixada dels Països Baixos. El lema mostrava nítidament la voluntat de relacionar la sostenibilitat amb la marca de país: Orange = Green / Taronja = Verd.

L'objectiu va ser compartir coneixements sobre l'assoliment dels millors resultats en la Responsabilitat Social, per augmentar la consciència sobre els temes d'RSE i compartir experiències, tot accelerant el progrés cap a un creixement inclusiu i sostenible i la transferència de coneixement entre les parts públiques i privades locals i la comunitat professional holandesa.
 
Programa
  • 17:30-18:00 Walk-in & welcome
  • 18:00-18:05 Welcome by Official of the City Of Barcelona
  • 18:05-18:10 Introduction by Ambassador of the Netherlands Mr Cornelis van Rij
  • 18:15-18:45 Key Note Katinka van Cranenburgh, Strategic CSR Consultant and Dutch Visiting Scholar at ESADE business school and former HEINEKEN : Why Orange Is Green- CSR Dutch views
  • 18:45-19:15 Ruud Gal, site manager DSM Barcelona: DSM – how CSR ties into Bright Science and Brighter Living
  • 19:15-19:45 Sander Laudy, B01 ARQUITECTES: Building a Zero Carbon Footprint SnowWorld in Barcelona
  • 19:45-20:15 Josep Maria Canyelles, Respon.cat coordinator: Contributing to build a Barcelona – Socially Responsible City
  • 20:15-21:00 Concluding networking cocktail and inventory of stakeholders, nominees and aspirants for the Orange CSR Desk
PDF