15.11.14

Principi 10 del Pacte Mundial

"Les empreses han de treballar contra la corrupció en totes les seves formes, incloses l'extorsió i el suborn."

Origen del principi 10è

El 24 de juny de 2004, durant la cimera de Líders del Pacte Mundial de l'ONU Cimera es va anunciar que el Pacte Mundial de l'ONU inclouria a partir d'aleshores un desè principi contra la corrupció. Aquest va ser adoptada després d'àmplies consultes i tots els participants va mostrar-hi un gran suport, enviant un senyal fort a tot el món en el sentit que el sector privat comparteix la responsabilitat dels reptes de l'eliminació de la corrupció. També va demostrar una nova disposició de la comunitat empresarial per exercir el seu paper en la lluita contra la corrupció.

Instrument jurídic subjacent

Amb l'adopció de la Convenció de les Nacions Unides contra la Corrupció a Mèrida, Mèxic el desembre de 2003, es va introduir una important eina global per lluitar contra la corrupció. La Convenció és l'instrument jurídic subjacent del principi desè contra la corrupció i que va entrar en vigor el 14 de desembre del 2005.

Objectius del principi 10è

L'adopció del principi desè compromet els participants del Pacte Mundial de les Nacions Unides no només a evitar el suborn, l'extorsió i altres formes de corrupció, sinó també a desenvolupar polítiques i programes concrets per fer front a la corrupció. Les empreses s'enfronten al repte d'unir-se als governs, agències de l'ONU i la societat civil per aconseguir una economia global més transparent.

Com definir la corrupció?

La corrupció pot prendre moltes formes que varien en el grau des del petit ús de la influència a la corrupció institucionalitzada. La definició de corrupció de Transparència Internacional és "l'abús del poder confiat per al benefici privat". Això pot significar no només el guany econòmic sinó també avantatges no monetaris.

Què s'entén per extorsió?

Les directrius de l'OCDE per a empreses multinacionals defineixen l'extorsió de la següent manera: "La sol·licitud de suborns és l'acte de demanar o temptar a un altre a cometre suborn. Es converteix en extorsió quan aquesta exigència està acompanyada d'amenaces que posen en perill la integritat personal o la vida dels actors particulars involucrats".

... I què passa amb el suborn?

Els Principis de Transparència Internacional per Contrarestar el Suborn defineixen "suborn" de la següent manera: "Suborn: L'oferiment o la recepció de qualsevol regal, préstec, honorari, recompensa o una altra avantatge a o de qualsevol persona com un incentiu per fer alguna cosa que és deshonesta, il·legal o un abús de confiança, en l'exercici de l'activitat de l'empresa".

Mesures pràctiques per lluitar contra la corrupció

El Pacte Mundial de l'ONU suggereix als participants considerar els tres elements següents en la lluita contra la corrupció i l'aplicació del principi 10è.
  1. Intern: Com a pas primer i fonamental, introduir polítiques i programes contra la corrupció dins les organitzacions i les operacions de negocis;
  2. Extern: Informar sobre el treball en contra de la corrupció en la Comunicació anual de Progrés; i compartir experiències i bones pràctiques a través de la presentació d'exemples i narració de casos;
  3. Col·lectiu: Aplegar esforços amb companys de la indústria i amb altres grups d'interès.
Font