17.11.14

Sentència del Tribunal Suprem: Les empreses poden fer un ERO i després subcontractar el servei

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM
  • Una sentència en ferm obre la porta a la possibilitat que les companyies acomiadin per subcontractar més endavant i, d'aquesta manera, "assegurar la seva viabilitat o apuntalar la competitivitat". 
  • Les empreses poden fer un ERO i després subcontractar el servei

El Tribunal Suprem ha emès una sentència de gran rellevància, que suposarà un punt d'inflexió de les relacions laborals. El Suprem obre la via a la possibilitat que les empreses puguin fer un ERO i després subcontractar el servei que prestaven els empleats acomiadats. Així, l'alt Tribunal ha avalat l'ERO de 410 treballadors de NH Hotels que es va realitzar per subcontractar amb un cost menor, en una decisió que permet que les empreses puguin aprofitar les mesures que preveu la reforma laboral per tal de guanyar en competitivitat i flexibilitat.

L'alt Tribunal tomba el recurs dels sindicats perquè considera que està mal plantejat i incompleix les exigències legals. Aquesta sentència, que era molt esperada per les empreses i l’àmbit jurídic, ja és ferma. El Suprem avala així la decisió prèvia de l'Audiència Nacional que va aprovar aquesta mesura perquè entén que s'ha adoptat "per assegurar la viabilitat de l'empresa o apuntalar la competitivitat".

La sentència considera que l'externalització d'una part de l'activitat per reduir costos no suposa vulneració de la bona fe negociadora, quan el recurs a la subcontractació no obeeix a la pura conveniència i estratègia empresarial per incrementar beneficis, sinó que s'erigeix com una fórmula de supervivència davant les pèrdues creixents i el nivell d'endeutament amplíssim, procurant així minvar els costos laborals i d'inversió i facilitar la capacitat d'adaptació a la demanda. "Estem, doncs, davant d'un supòsit en el qual la subcontractació és un mitjà útil i racional per apuntalar la viabilitat de l'empresa i la seva competitivitat", rebla l'alt Tribunal.

[llegir més a Pimec]

Mini reflexió: entenc que l'empresa pot estructurar-se com vulgui i que forma part d'una política corporativa optar per l'externalització de certs serveis, ja que això pot fer-los millorar en flexibilitat i competitivitat. Ara bé, aquesta fórmula organitzativa, que aporta flexibilitat, no hauria de suposar una disminució del salari dels treballadors, que seguiran fent la mateixa feina. Crec que l'RSC precisament pot afavorir la reestructuració empresarial i la cerca de fórmules més creatives si hi ha el manteniment d'uns compromisos. El problema és que per a assegurar la competitivitat davant la competència, aquest manteniment de condicions salarials hauria de ser compartit per tot el sector, i formar part d'obligacions legals o convenis col·lectius i no deixar-ho en mans de la bona fe.