5.11.14

Les variants dins de la gestió del multilingüisme. Una anècdota d'Abertis

Acabo de rebre una notificació d'Abertis per a descarregar les factures. M'alegro que aquesta empresa comuniqui amb criteris de multilingüisme. Com es pot observar, aporten la indicació en set llengües:
  • L'informem que té a la seva disposició noves factures emeses al seu nom. A continuació disposa d’ un enllaç per a la seva descàrrega.
  • Le informamos que tiene a su disposición nuevas facturas emitidas a su nombre. A continuación dispone de un enlace para su descarga.
  • Zure izenean bidalitako fakturak eskuragarri dituzula jakinarazten dizugu. Jarraian hauek deskargatzeko lotunea aurkituko duzu.
  • Informámoslle que ten á súa disposición novas facturas emitidas ao seu nome. A seguir dispón dun enlace para a súa descarga.
  • Li comuniquem que té a la seua disposició noves factures emeses al seu nom. A continuació disposa d’un enllaç per a descarregar-les.
  • You are informed that new invoices have been issued in your name. There is a link to download them below.
  • Nous vous faisons savoir que vous avez à votre disposition de nouvelles factures émises à votre nom. Vous trouverez ci-après un lien vous permettant de les télécharger.

En comparació amb altres empreses, aquesta és una bona pràctica. Però cal fer dos comentaris.

En primer lloc, en la comunicació amb la clientela, donat que la tenen "fidelitzada", és més normal adreçar-se a cadascú en la seva llengua, cosa que la tecnologia actual permet sense cap problema ni cost afegit. És excessiu aportar una relació amb tantes llengües si resulta que es pot fer d'una altra manera més personalitzada.

En segon lloc, no deixa de resultar-me curiosa aquesta dèria a acceptar els criteris polítics en contra del sentit comú i els criteris científics i universitaris i diferenciar entre les llengües catalana i valenciana. I atenció, no ho faig amb un plantejament radical, perquè es pot diferenciar també entre portuguès i brasiler, tot i sent la mateixa llengua i no passa res. Quin és doncs el problema?

La crítica ve per l'acceptació d'un joc polític sense justificació ni ètica ni científica. Seguint aquest joc, per què no publiquen també en mallorquí, menorquí, eivissenc, i sobretot en LAPAO?

Però també hi ha una situació francament ridícula, que és això d'haver de canviar la construcció de la frase per a fer-la diferent. Ridícul i vergonyós. Canviar el verb informar per comunicar... i canviar el verb descarregar per la nominalització descàrrega. Em pregunto com és que no heu canviat "a continuació" per "tot seguit"... Això sembla un despropòsit i una manca de respecte a la intel·ligència de la gent.
  • L'informem que té a la seva disposició noves factures emeses al seu nom. A continuació disposa d’ un enllaç per a la seva descàrrega.
  • Li comuniquem que té a la seua disposició noves factures emeses al seu nom. A continuació disposa d’un enllaç per a descarregar-les.
Per cert, el tracte recomanat sempre és en segona persona del plural, de manera que la frase quedaria exactament igual en totes dues variants, si no és que hi ha el criteri de forçar la diferenciació:
  • Us informem que teniu a la vostra disposició noves factures emeses al vostre nom. A continuació disposeu d’un enllaç per a descarregar-les.
En la gestió del multilingüisme, es pot optar per diferenciar les variats d'una mateixa llengua o no. Hi ha casos en què pot ser recomanat. Quan, per estalvi o simplificació, cal optar per usar un estàndard, hi ha maneres per a fer-ho de la manera més neutra possible, de manera que el màxim de parlants se'n senti exclòs, si no vol. Ara, el que no té sentit és forçar la diferència per a justificar-ho.