27.7.14

Participeu a l'enquesta online sobre l'RSE per a les pimes - COGITA

Enquesta online sobre l'RSE a cada territori COGITA: Aquesta enquesta online s'adreça a les petites i mitjanes empreses (pimes) de tot Europa i, en particular, dels 13 territoris europeus participants al projecte COGITA, entre els quals Catalunya. Qualsevol pime hi pot participar per a aportar la seva opinió sobre les polítiques públiques de foment de l'RSE.

L'enquesta es presenta en 9 llengües i estarà activa fins al 15 d'agost.
  • Catalunya ha participat al llarg del període 2012-2014 en el Programa europeu COGITA, per mitjà del Consell de Cambres de Comerç, i junt amb dotze territoris més, finançat per INTERREG IVC.
  • El programa ha servit per a impulsar la responsabilitat social de les empreses per mitjà de les polítiques públiques i els agents empresarials.
L'objectiu de l'enquesta és aprendre més sobre:
  • les necessitats de les empreses pel que fa a suport extern en RSE, 
  • la percepció de les polítiques locals d'RSE i 
  • l'avaluació sobre l'impacte dels instruments de suport públic a l'RSE de les pimes.
El vostre benefici de participar en aquesta enquesta
 

Pel fet de participar-hi, estareu contribuint al desenvolupament d'una visió general de la importància i pertinència de les polítiques públiques d'RSE de suport a les empreses en el compliment de les seves necessitats en matèria d'RSE. D'altra banda, al llarg de l'enquesta es pot obtenir una visió més profunda de l'enfocament integrat COGITA.
 

Les respostes seran tractades de forma anònima i cap qüestionari individual s'identificarà en l'anàlisi de dades. Si voleu proporcionar (amb confidencialitat assegurada) una adreça de correu electrònic,  us enviarem un breu informe amb els resultats de l'enquesta.

Accés a l'enquesta en català

Do you have question about The Survey contact:   Katia Casadei   cogita@ciseonweb.it
Survey explanation (English)

COGITA Survey 2014 Flemish - Explanation Flemish
Voor ondersteuning kan u contact opnemen met Sandra Bultheel, Agentschap Ondernemen sandra.bultheel@agentschapondernemen.be

COGITA Survey 2014 German
Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Frau Doris Mayer, Amt der NÖ Landesregierung d.mayer@noel.gv.at

COGITA Survey 2014 Italien -
In caso di necessità contattare Katia Casadei – cogita@ciseonweb.it

COGITA Survey 2014 Catalan -
Assistència: Poseu-vos en contacte amb Oriol Tarrats - otarrats@cambrescat.org

COGITA Survey 2014 French -
Support: Contactez Guillaume Cohu: g.cohu@bdi.fr

COGITA Survey 2014 Polish -
Wsparcia merytorycznego oraz dodatkowych informacji w przypadku polskich przedsiębiorstw udzielą Państwu: Andrzej Szymborski ( aszymborski@gapr.pl) oraz Tomasz Szulc ( tszulc@gapr.pl).

COGITA Survey 2014 Slovak -
Kontaktná osoba: Alena Kuceravcova  - alena.kuceravcova@arr.sk

COGITA Survey 2014 Lithuania -
Iškilus klausimams, prašome kreiptis: rita.vilke@ktu.lt

0 comentaris: