11.7.14

Va tenir lloc la sessió d'RSE i pimes al Fòrum de l’Auditor Professional

El passat dijous 3 de juliol vaig participar a la sessió 10 de la 24a edició del Fòrum de l’Auditor Professional, centrada en: Com poden les pimes integrar l’estratègia d’RSC en la seva gestió. El paper de l’auditor.

Lluís Prims, membre del Consell Directiu del CCJCC, va actuar de moderador. En primer lloc va intervenir Josep Maria Canyelles, consultor d’RSE (Responsabilitat Global, Vector 5), per a explicar el sentit empresarial de l'RSE i especialment la seva aplicació a les pimes. Aquesta explicació va servir per donar peu a la intervenció de Ramon Novell, director general de Cafès Novell, SA, una pime compromesa, que va exemplificar davant l'auditori com un pime pot fer de l'RSE un motiu de compromís i d'èxit empresarial. Finalment, Emili Coll, soci d’Activa Auditoria & Consultoria, va especificar com els auditors poden incorporar l'RSC, mostrant les normes i iniciatives de més referència.

Podeu accedir als materials.
Podeu veure el vídeo amb imatges de l'esdeveniment:
Accedeix a la pàgina web del 24è Fòrum de l'Auditor Professional aquí.
Descarrega el programa.

Josep Maria Canyelles forma part des del 2010 de la Comissió d'RSC del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya

Notícies anteriors:

0 comentaris: