17.8.13

Full de Ruta per a l’energia de la Catalunya independent

Versió 2
199 pàgines, 135 taules,
56 figures, 130 referències

Coordinador:
  • Joaquim Corominas, Doctor Enginyer (UPC), Màster en Enginyeria Elèctrica (UC, Berkeley)
Col·laboradors:
  • Carme Pretel, Dra Enginyera Industrial, Professora Titular de la Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech.
  • Jaume Morrón, Soci-director de dialEc Comunicació per a la Sostenibilitat
  • Josep Lluís Salazar, Advocat Ambiental. MBA internacional.
  • Marcel Coderch, PhD Electrical Enginering and Computer Science, professor honorífic UPC