14.8.13

El perquè de la Responsabilitat Social al Comerç (per Marta Ribera)

Quan parlem del concepte responsabilitat social estem fent referència a un ampli espectre de reptes que tenen a veure amb la relació entre l'empresa i els diferents agents, tant en l'escenari intern com extern, que estan afectats directament o indirectament per l'activitat d'aquesta empresa.

Entre aquest ampli ventall de reptes i diversitat d’actors amb els qual l’empresa interactua n’hi ha un de destacat, sigui quin sigui l’activitat o sector a què es dedica l’empresa, i fins i tot al marge de la dimensió d’aquesta. Estem parlant de les relacions de l’empresa amb el capital humà, amb un enfocament orientat a la gestió estratègica i dels intangibles, sense oblidar aquells aspectes més pragmàtics que es concreten en els vincles laborals entre empresa i equip de treball.

El capital humà i intel·lectual és un dels actius més valuosos de què disposa tota empresa. El capital humà està format pels coneixements i les habilitats que s’han desenvolupat entre els empleats d’una empresa. Es pot mesurar a partir de la taxa de rotació, la implicació, la capacitat de treball en equip, les habilitats, entre altres... i pel que s’ha invertit en formació i en desenvolupament de capacitats per a innovar.

No obstat això, la gestió del capital humà va més enllà de la capacitació de l’empresa per a retenir-lo. L’empresa ha de crear l’escenari idoni perquè aquest capital humà desplegui les seves possibilitats a fi d’enriquir tant l’empresa com els coneixements individuals de l’equip de treball.

Unes condicions de treball òptimes es tradueixen en una empresa capaç d’atraure i retenir, alhora que afavorir i potenciar el desenvolupament d’aquest capital humà. És només en aquestes condicions que l’empresa aconseguirà el compromís i la implicació dels treballadors. Dit d’una altra manera, la identificació d’aquests amb l’empresa.

Aquesta condició és important per a qualsevol empresa, tanmateix passa a convertir-se en un aspecte molt rellevant en el sector del comerç, particularment en el comerç al detall, donat que els empleats de dites empreses estan en contacte directe amb el client final, i per tant esdevenen la cara visible d’aquesta empresa. El que el client percebrà de l’empresa és el que projecta aquest equip de treball. La personificació de l’empresa materialitzada en el capital humà.

L’equip de treball constitueix un dels grups d’interès de major importància a nivell intern, les polítiques de l’empresa vers aquest actiu s’han d’entendre com eines de millora d’aquesta empresa en un model de negoci socialment responsable, dirigit a crear valor en els diferents vectors a què es fa referència quan parlem de responsabilitat social: laboral, social, bon govern, econòmic i ambiental.

Per tant, crear un entorn de treball de qualitat esdevé un aspecte vital; i endegar polítiques i iniciatives vers aquest objectiu serà gairebé condició sine qua non per a les empreses que vulguin adoptar un model de negoci de millora constant, incorporant criteris de responsabilitat social a fi d’avançar cap a l’excel·lència empresarial


Marta Ribera i Rios
Col·laboradora de Responsabilitat Global i Vector 5 · Excel·lència i Sostenibilitat