12.10.17

Responsabilitat Global està a punt d'assolir un milió de visualitzacions

El blog de Responsabilitat Global està a punt d'assolir un milió de visualitzacions, fet que es produirà a les properes hores.

Aquest blog es va posar en marxa al 2004, com explico en un article de quan va fer deu anys.
Domain Name: RESPONSABILITATGLOBAL.COM
Creation Date: 21-may-2004

La creació de la marca es deu a Antoni Gutiérrez-Rubí, amb qui en aquell moment inicial compartíem la gestió d'aquesta iniciativa, amb les sengles marques Responsabilitat Global i Responsabilidad Global. Actualment la versió en castellà no té versió diferenciada sinó que apunta cap a la selecció d'entrades en llengua castellana de l'edició única del blog per mitjà de l'etiqueta http://responsabilitatglobal.blogspot.com/search/label/[es].

Substituir el terme "social" per "global" per a donar lloc a una identitat va ser una bona tria per les següents raons:
  • La Responsabilitat Social és global en el sentit d'integral, que afecta la totalitat de l'organització i fins i tot es projecte en la cadena de valor, amunt i avall.
  • La Responsabilitat Social és global en el sentit que afecta a totes les dimensions de l'empresa (financera, comercial, processos, aprenentatge...) i tots els cinc vectors d'impacte (econòmic, laboral, ambiental, social, bon govern).
  • La Responsabilitat Social és global en el sentit d'esfera d'influència que va més enllà de la cadena de valor i integra tots els grups d'interès.
  • La Responsabilitat Social és global en el sentit que afecta totes les organitzacions, grans i petites, mercantils, públiques, o no lucratives.
  • La Responsabilitat Social és global en el sentit de repte mundial, que afecta totes les regions del món, del Nord i del Sud.
  • La Responsabilitat Social és global en el sentit que posa el focus en les organitzacions però requereix una expansió vers els valors i compromisos de les persones que en formen part.
S'han publicat fins a data d'avui 5.880 entrades, i les més abundants corresponen a esdeveniments (1416) i a reflexions (1409). Els articles (589) tenen un caràcter més aprofundit que les entrades etiquetades com a reflexions. També s'han aportat informacions sobre formació pròpia (220), formació d'altres (50), publicacions (55) i estudis i informes (110).

Respecte a continguts tractats, en els darrers anys ha adquirit importància una etiqueta que a l'inici no existia, la governança (625), entent que l'RSC s'ha d'aplicar a tots els sectors, també el públic i en els espais de corresponsabilitat i governança.
Algunes de les entrades han abordat les males pràctiques (525) i les bones pràctiques (340), i s'han tocat tots els vectors d'activitat i impacte de les organitzacions: llengua (460), sostenibilitat (396), ambiental (352), transparència (332), diversitat (288), acció social (240), (237) voluntariat (235), drets humans (227), laboral (219), comunitat (165), igualtat (152), parteneriats pp (88), (72) corrupció (57) compra local (49).

I encara altres continguts: polítiques públiques (416) territoris responsables (322), crisi propostes (206) economia (197) normes i iniciatives (167) campanyes (153) innovació i creativitat (148) premis i reconeixements (144) newsletter (134) clientela (127) dies i anys internacionals (112) conflictes (111) conciliació (102) gestió (102) gestió partprenents (102) recursos (97) consum (91) professionals (86) emprenedoria (85) economia social estratègia (36) moneda (34) comerç just (14) qualitat (14) terminologia (13) mercat (10)

Respecte a les diferents iniciatives, pública, privada i social, RSA (721), RS de les Organitzacions (228), RSUniversitària (61), ONL (283), pimes (271), RS dels Individus i famílies (104)

Respecte als sectors:

0 comentaris: