9.10.17

Actitud Freixenet

Cada dissabte vaig a plaça, a comprar als pagesos per a tota la setmana. Una pagesa m'explicava que si el Sr. Bonet, propietari de Freixenet, vol marxar, que no es preocupi que se l'ajudarà: molts pagesos han decidit deixar de vendre-li raïm, aprofitant el sentiment d'explotació que tenen pels preus injustos que els ve pagant.

Fa dos anys vaig escriure una reflexió més llarga sobre el que em va explicar una empresa client de Freixenet. El recomano ara de nou:

7.9.15 [ARTICLE] La queixa a Freixenet per part d'una empresa client

0 comentaris: