4.9.13

Contractació responsable - Ajuntament de Barcelona [ca][es]

Mesura de contractació responsable de l'Ajuntament de Barcelona
L'Ajuntament de Barcelona converteix la contractació en una eina més per generar un impacte social que acabi beneficiant a aquelles persones més vulnerables. Per això inclou clàusules socials i ambientals en tots els contractes que realitza amb empreses adjudicatàries amb l'objectiu d'inserir laboralment a persones en situació de risc d'exclusió.


Medida de contratación responsable del Ayuntamiento de Barcelona
El Ayuntamiento de Barcelona convierte la contratación en una herramienta más para generar un impacto social que acabe beneficiando a las personas más vulnerables. Para conseguirlo incluye cláusulas sociales ambientales en todos los contratos que realiza con empresas adjudicatarias con el objetivo de insertar a personas en situación de riesgo de exclusión.
25.3.13 Barcelona fa obligatori el compliment de clàusules socials i ambientals en els contractes municipals

0 comentaris: