19.9.13

Ha entrat en vigor el Conveni sobre treballadors domèstics

entra en vigor el Conveni sobre treballadors domèsticsEl Conveni sobre els Treballadors Domèstics de l'Organització Internacional del Treball (OIT), que amplia els drets bàsics d'aquestes persones a tot el món, ha entrat en vigor aquest 5 de setembre. La nova llei internacional, la primera sobre aquest tema, s'ha estructurat sobre la premissa fonamental que els treballadors domèstics no són ni «servents», ni «membres de la família», ni treballadors de segona classe.

El tractat garanteix la protecció laboral mínima que han de tenir els treballadors domèstics, i posa la base normativa per a millorar les condicions de treball i de vida de desenes de milions de persones ocupades en una activitat laboral que des de sempre ha estat subvalorada i realitzada tradicionalment per dones que solen ser migrants o membres de comunitats desfavorides. El seu treball és sovint ignorat, i la seva vulnerabilitat és alta.

L'adopció d'aquest Conveni permetrà assegurar que les treballadores i els treballadors domèstics gaudeixin del respecte i dels drets que els treballadors de l'economia formal han conquerit en el curs de molts decennis de mobilització social. Amb tot, s'ha de tenir present una vegada més que l'adopció de les normes és un començament, i que encara cal aconseguir la seva la seva posada en pràctica. S'inicia ara la tasca col·lectiva per obtenir l'aplicació concreta del Conveni a nivell de cada país.

Més informació

Font: ANUE

0 comentaris: