19.9.13

Sant Cugat es compromet a promoure l'RSE

 • Front comú per promoure la Responsabilitat Social Empresarial
 • Totes les forces polítiques de l'Ajuntament es comprometen a promoure la RSE que promou l'Associació Sant Cugat Empresarial
Anna Mira

Els representants polítics de Sant Cugat han acordat amb una moció institucional promoure la Responsabilitat Social Empresarial (RSE) que promou l'Associació Sant Cugat Empresarial. En el ple municipal d'aquest dilluns 16 de setembre tots els partits polítics s'han posat d'acord en un text que estableix els principis d'actuació per aplicar la RSE a l'àmbit empresarial de Sant Cugat.

El president de l'Associació Sant Cugat Empresarial, Frederic Boix i Serra, ha llegit el text per promoure la Responsabilitat Social Empresarial, una moció que contempla diferents àmbits d'actuació per desenvolupar la tasca a Sant Cugat i amb la qual el Consistori es compromet a realitzar accions de sensibilització, difusió, formació, innovació o intercanvi d'experiències i projectes en comú.

Econòmic
 • Orientar les actuacions de les organitzacions a la defensa de la seva viabilitat a través del valor econòmic compartit, generat i distribuït.
 • Incorporar criteris ambientals, socials i de bon govern demanant a les entitats financeres una iinversió transparent i socialment responsable.
 • Entendre les iniciatives de I+D+I com un avantatge competitiu incorporant criteris de sostenibilitat a la política d'innovació.
Bon govern
 • Comportament ètic del govern rebutjant pràctiques corruptives o deslleials.
 • Transparència com a base per enfortir la confiança entre organitzacions.
 • Fomentar les millors pràctiques de govern l'àmbit privat, públic i amb les organitzacions del tercer sector.
Ambiental
 • Protegir el medi ambient i promoure la reducció d'impactes ambientals amb l'entorn natural i foment de l'ús sostenible dels recursos.
 • Promoure la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. Reduir el consum d'energia i augmentar l'ús de les d'energies renovables.
Social
 • Impulsar el compromís de les organitzacions empresarials amb el desenvolupament de la societat, amb la implicació de la ciutadania. Promoció de voluntariat en projectes d'interès general i social que afavoreixin el desenvolupament humà i la cohesió social i al desenvolupament dels col·lectius més desafavorits.
 • Aprofitar el talent de les persones com a valor essencial de les organitzacions. Evitar qualsevol forma de discriminació en la contractació, el tracte o la promoció. Promoure els principis d'igualtat d'oportunitats, seguretat, salut, formació, participació i comunicació, entre d'altres.
Els estàndards de referència per Sant Cugat inclouen els supranacionals com els d'àmbit global i europeu però també els principis estatals i de Catalunya. Per exemple, es tindrà en compte el Pacte Mundial de Nacions Unides (Global Comptact), els Objectius de Desenvolupament del Mil·leni, la Guia Internacional de la Responsabilitat Social de les empres, o els principis per a la Inversió Responsable de les Nacions Unides, entre d'altres.

En l'àmbit europeu destaca l'Estratègia Europea 2020 o el Llibre Verd de la Comissió Europea; d'àmbit estatal hi ha la Llei d'Economia Sostenible o la Guia pràctica per a la lluita contra la corrupció i la promoció de la transparència i a nivell de Catalunya cal remarcar l'Acord estratègic per la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana o el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona.

Font: www.totsantcugat.cat

0 comentaris: