12.6.12

A 'l'avantguarda mundial' contra el canvi climàtic

El Govern prepara una llei per lluitar contra el canvi climàtic, i assegura que l'economia verda pot crear noves oportunitats de feina i reindustrialització 

El Govern està iniciant la preparació d'una Llei del canvi climàtic que preveu establir mecanismes de control per reduir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle mitjançant l'augment de l'eficiència energètica i la disminució en l'ús de combustibles fòssils. La llei pretén situar Catalunya a 'l'avantguarda mundial' en aquest àmbit i aprofitar l'anomenada 'economia verda' per crear nous llocs de treball de valor afegit i reindustrialitzar el país amb sectors innovadors. Entre les estratègies a seguir també hi ha l'assumpció de més responsabilitats per part de la Generalitat en el control de les emissions i la implantació de la fiscalitat verda.

Segons el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, l'economia verda aporta competitivitat i promou un desenvolupament socioeconòmic de baixa intensitat en carboni. Per fer això, s'ha d'apostar per les energies renovables, els biocombustibles de segona generació, l'electrificació del transport i l'increment de l'eficiència energètica. Segons la Unió Europea, s'han creat 300.000 llocs de treball relacionats amb aquests sectors, i Recoder creu que la nova orientació econòmica ajudarà a sortir de la crisi. A més, no suposarà una desindustrialització, sinó al contrari, una reindustrialització en sectors diferents dels tradicionals.

El departament estima que fins el 2020 el Pla d'Energia i Canvi Climàtic podria permetre un estalvi de 33.850 milions d'euros pels consumidors finals i 20.410 milions en la importació de combustibles fòssils.

La Generalitat vol tenir un paper protagonista en les polítiques de lluita contra el canvi climàtic i sobretot pot incidir en les emissions difuses de geh, com són les provocades pel transport, les llars, el turisme o les petites indústries. Catalunya hauria de reduir l'any 2020 un 10% aquest tipus d'emissions en relació al 2005. A més, el Govern vol ser corresponsable en el control d'aquestes emissions, i vol participar en la gestió del mercat de drets d'emissió de gasos.

Un dels punts destacats pel conseller és que part de la reducció d'emissions ha de ser gràcies als mecanismes fiscals, tant d'incentivació o desincentivació. L'anomenada 'fiscalitat verda' podria aplicar-se en taxes i impostos de la Generalitat.

Font: directe.cat

0 comentaris: