29.6.12

Jornada de Contractació Pública Responsable

El passat 28 de juny va tenir lloc la Jornada de Contractació Pública Responsable


Piulades enviades al twitter (mostrades en ordre invers):

Ruth Mellado ‏@RuthMellado: tindrem ROI social d contractació social! Segons Àngel Miret d l'aj d bcn ‪#RSE‬ pic.twitter.com/DG0KqXi1

Pitarch: Generalitat de Catalunya, patronals i sindicats han firmat un Codi de bones pràctiques de neteja i seguretat, obligatori contr.públ

Pitarch: la UE demana que a cada Estat hi hagi una oficina de contractació pública. A Catalunya ja la tenim, amb els mateixos objectius.

Pitach: hem fet un grup de treball per a millorar la guia de clàusules socials per reforçar-la i introduir novetats

Teresa Pitach, dir. Oficina: aportarem transparència a la contractació pública s'introdueixen BP basades en el diàleg pic.twitter.com/nlLP3etr

Es presenta l'Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Publica. 1 any funcionant. Ajudarà Catalunya a fer salt en sost. i ‪#RSA‬

Aurelie Basse explica ara el model de contractació publica responsable de la Bretanya. Han fet guies i manuals disponibles web govern bretó

Per fomentar la generalització de la compra publica responsable a Flandes, han creat molts exemples de contractes-marc.

El help desk de contractació publica responsable a Flandes va originar un altre help desk en coordinació orientat als municipis

Flandes: calia un suport polític fort; una oficina de suport; mapping de compres de l'Adm... Van començar al 2009 pic.twitter.com/QDlvhxHP

El 100% de la compra i contractació publica flamenca ha de ser socialment responsable el 2020

Frederik claerbout, resp. Contractació responsable del govern de Flandes, explica les seves polítiques publ. fomentant ‪#RSE‬ des de compra

Jordi Baiget: si la ‪#RSE‬ s'integra realment dins l'Empresa serà una inversió tant per a l'organització com finalment per a país

Comença Jornada Contractació pública responsable (Casa Àsia). Jordi Baiget, DG govern català, mostra compromís ‪#RSE‬ pic.twitter.com/2vxnrMIn